صفحه ۴۸۶

جواب: لواط یکی از جرایم اخلاقی و از گناهان شنیع و ناپسندی است که به واسطه آن، انسان از مسیر طبیعی و فطری خویش منحرف می‎گردد و ضررهایی بسیار خطرناک برای فرد مرتکب این عمل و جامعه به وجود خواهد آمد که ذکر ابعاد آن در این مختصر نمی گنجد. ولی به اجمال به برخی از آن ها اشاره می‎گردد:

1 - خودداری جوانان از ازدواج.

2 - نابودی اساس خانواده.

3 - مختل شدن نسل انسانی.

4 - گرایش زنان جامعه به سوی فحشا و فساد و اطفاء شهوت خویش از راه های غیر مشروع.

5 - پدید آمدن امراض خطرناک برای فاعل و مفعول.

خداوند در قرآن، آیات 80 - 81 سوره اعراف از این عمل شنیع به "الفاحشة" تعبیر فرموده است؛ و در برخی روایات آمده است که خداوند به خاطر رواج این عمل، امتی (قوم لوط) را هلاک نمود؛ در بعضی دیگر روایات آمده که عرش خداوند از این گناه بزرگ به لرزه در می‎آید.

در این رابطه می‎توانید به روایات "وسائل الشیعة"، کتاب النکاح، ابواب نکاح محرم، باب 17، 18، 19 و 20 مراجعه نمایید.

مجازات مدعی نبوت

(سؤال) حضرت عالی در رساله توضیح المسائل (چاپ قدیم) کشتن مدعی نبوت را بر شنونده آن ادعا واجب دانسته اید، ولی در استفتایی که اخیرا از شما به عمل آمده قتل مرتد را صرفا در صلاحیت حاکم شرع دانسته اید نه عموم افراد؛ آیا فتوای حضرت عالی در مورد قتل مدعی نبوت تغییر کرده است یا به جواز قتل وی توسط عموم مؤمنین قائل هستید؟

جواب: ظاهرا قتل مدعی نبوت از جمله حدود می‎باشد که باید ثبوت و اجرای آن زیر نظر حاکم شرع باشد؛ زیرا اگر وظیفه عموم باشد موجب هرج و مرج خواهد شد.

ناوبری کتاب