صفحه ۴۸۵

ندارد؛ ولی ثبوت زنا به شهادت آن چنانی که ذکر شد خیلی کم اتفاق می‎افتد. و در صورت اثبات آن از راه اقرار، اولا: اگر بعد از اقرار انکار کرد حکم رجم منتفی است؛ و ثانیا: هنگام رجم طرف حق فرار دارد و اگر فرار کرد رجم ساقط است؛ و اعدام یا تیرباران موجب تضییع این حق از مجرم است. و هدف از رجم اهانت و تحقیر طرف در ملا عام است؛ و این منظور به دست می‎آید هرچند رجم تا آخر انجام نشود.

فلسفه حرمت لواط

(سؤال) من در یک سایت اینترنتی مقالات کاملا علمی را مطالعه کردم که در آن ها علاقه به جنس موافق در ارضای غریزه جنسی، یک حالت کاملا طبیعی ذکر شده بود؛ یا این که بعضی از افراد ذاتا و فطرتا خواهان آن هستند. حال که دین اسلام دین فطرت است، پس چرا در این دین، لواط حرام است ؟

جواب: خلقت غرایز و تمایلات در انسان برای اهدافی بوده و گزافی نیست، و خلق غریزه جنسی در انسان و حیوانات برای بقای نسل بوده است؛ و این هدف بر لواط مترتب نیست، بلکه روی آوردن به آن، انحراف از هدف خلقت است. علاوه بر آن که امراض خطرناک و درهم ریختن اخلاق فردی و اجتماعی بسیاری را درپی دارد. و از نظر شرع مقدس اسلام، و حتی سایر شرایع، حرمت لواط امری قطعی است؛ و تمایلات جنسی غریزی انسان است، و چنانچه از ناحیه شارع که عالم به مصالح و مفاسد واقعی همه چیز می‎باشد، کنترل نشود و موارد جواز بهره برداری از آن ها معین نگردد، نظام جامعه انسانی مختل و حقوق زیادی تضییع می‎گردد. ضمنا اگر علاقه به جنس موافق، فطری بود باید در همه افراد انسان دیده شود، در صورتی که چنین نیست.

آثار گناه لواط

(سؤال) آثار گناه لواط را از دیدگاه شرع مقدس با توجه به این که متأسفانه این عمل هنوز رخ می‎دهد، بیان فرمایید.

ناوبری کتاب