صفحه ۴۸۲

3 - اصل اجرای حدود لازم است؛ ولی در کیفیت آن باید همه مصالح و جهات توسط حاکم شرع جامع الشرایط رعایت شود.

سب معصومین:

(سؤال) عده ای از افراد در اماکن عمومی و در حضور شاهدان عینی و در بین عده ای از جوانان علنی علیه مذهب حق شیعه ائمه اثنی عشری تبلیغ سوء نموده و برای ترویج آیین وهابیت جوانان را اغفال می‎نمایند، حتی صریحا و آشکارا به ساحت مقدس حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) و امام حسین (ع) توهین می‎کنند. حکم این افراد چیست ؟

جواب: اگر کسی از روی علم و عمد و عناد و در حالت طبیعی به پیامبراکرم (ص) یا یکی از معصومین (ع) دشنام دهد، حد او اعدام است؛ ولی اجرای این حد مشروط به ثبوت آن مطابق با ضوابط قضایی نزد حاکم شرع و دادن حق دفاع به متهم، و احراز علم و عمد و عناد و ملاحظه همه جوانب از جمله عدم لزوم هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی است، و بالاخره جانب احتیاط باید رعایت شود.

تخفیف در قوانین جزایی و کیفری

(سؤال) بعضی به قوانین جزایی و کیفری اسلام اشکال می‎کنند که کیفیات مخففه جرم در آن ها مراعات نشده و از این جهت شاید نقصی در آن ها باشد. مستدعی است در جهت رفع شبهه توضیح فرمایید.

جواب: این شبهه مانند بعضی شبهه های دیگر از طرف معاندین اسلام القاء شده و آن را بعضی از افراد ناآگاه بدون تحقیق پذیرا شده اند. وگرنه بر افراد آگاه مخفی نیست که دین مقدس اسلام غایت ارفاق و تخفیف را تا جایی که موجب تضییع حقوق دیگران یا مستلزم مفاسد دیگر نباشد درباره مجرمان ملحوظ داشته است.

مثلا توبه قبل از ثبوت شرعی جرم را مسقط حد و تعزیر دانسته و در صورت عدم ثبوت توبه، در مقام اثبات جرم شرایط زیادی از جمله عدالت شهود و تعدد آن ها و

ناوبری کتاب