صفحه ۴۶۹

معصومین (ع) وارد شده است؛ و با توجه به همان نکاتی که در تشریح فلسفه ارث زن که نصف ارث مرد است گفته شده، این حکم نیز با عدل الهی منافات ندارد. علاوه بر آن به سه نکته باید توجه داشت:

1 - در جوامع گذشته و حال معمولا مرد است که اساس چرخ اقتصاد خانواده می‎باشد و اوست که نیاز مادی و اقتصادی عائله را تأمین می‎کند. از این رو شارع حکیم دیه او را بیشتر از زن قرار داد تا در صورت کشته شدن او تا حدودی خلا ناشی از فقدان او جبران گردد.

2 - در زمان تشریع حکم دیه زن و مرد جو جاهلی آن زمان اصولا برای زن ارزشی قائل نبود، و این اسلام بود که معادلات جاهلیت را تغییر داد و زن را نیز همچون مرد دارای ارزش انسانی قلمداد و برای کشته شدن او دیه قرار داد، منتها چون سنگینی اقتصاد زندگی بر دوش مرد بوده دیه او را بیشتر از زن قرار داد.

3 - حاکمیت اسلامی در شرایط خاصی به لحاظ مصالح جامعه اسلامی می‎تواند دیه زن و مرد را مساوی اعلام کند اما مابه التفاوت آن را خود از بیت المال بپردازد.

ناوبری کتاب