صفحه ۴۶۴

طبقه در درجه مقدم بر مسلم باشند. بدین معنا که اگر در بین خانواده کافر یک نفر مسلمان شود هر کافری که از این خانواده فوت نماید کلیه ارث به مسلم می‎رسد، چون تأکید شده است که حتی درجات مقدم هم، ارث از متوفای کافر نمی برند.

خواهشمند است جهت تنویر افکار عموم پاسخ فتوایی خود را به این چند مسأله اعلام فرمایید.

1 - کافر به چه کسی گفته می‎شود؟ بهایی، یهودی، مسیحی، زرتشتی، بی دین، بت پرست، بودایی و...؟ آیا اقلیت های مورد اشاره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کفار محسوب می‎شوند؟

2 - اگر شخص کافری جهت جذب ارث کلیه متوفاهای هم کیش خود و از روی ریا و یا نفاق مسلمان شود و تحقیق هم امکان پذیر نباشد، آیا حکم فوق که در ماده قانونی آمده است درباره او جاری است ؟

3 - با توجه به جهان شمولی احکام اسلام و عدالت در قوانین اسلام، آیا این حکم موافق با شرع مقدس اسلام است یا خیر؟

4 - اگر متوفای کافر در یکی از بلاد غیر مسلمان باشد و در بین ورثه او مسلمی در هر درجه وجود داشته باشد حکم شرع مقدس درباره ارث او چگونه است ؟

جواب: 1 - در اصطلاح فقه، کافر کسی است که وجود خداوند یا وحدانیت او یا پیامبری حضرت محمد(ص) یا خاتمیت او یا معاد یا یکی از ضروریات اسلام را - که ضروری بودن آن محرز است - انکار کند.

2 - اگر کافر شهادت به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر اسلام (ص) دهد ظاهرا مسلمان محسوب می‎شود، هرچند ندانیم قلبا مسلمان شده است یا بدانیم قلبا مسلمان نشده ولی اظهار کفر هم نکرده و بر طبق موازین اسلام به حسب ظاهر عمل می‎نماید.

3 - مفاد ماده مشار الیها مضمون برخی از روایات معصومین (ع)وسائل الشیعة، ج 26، ص 11، باب 1، ح 2، 3، 4 و 15. و مورد اتفاق فقها است. البته در روایتی آمده است که: اگر میت کافر فرزندان صغیر دارد گرچه

ناوبری کتاب