صفحه ۴۶۱

آنان نخوابید (یا به آنان پشت کنید) و اگر مؤثر واقع نشد آنان را به نحوی که اذیت و ناراحت نشوند مورد ضرب ضعیف (غیر مبرح) قرار دهید".وسائل الشیعة، ج 21، ص 517، باب 6، ح 2. پیامبراکرم (ص) در این خطبه به آیه 34 سوره نساء اشاره کرده اند که می‎فرماید: (واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن...) ؛ "و زنانی که از نافرمانی آنان بیم دارید پس آنان را نصیحت کنید و [سپس ] در خوابگاه ها از آنان دوری کنید و [اگر لازم شد] آنان را بزنید" درحقیقت آیه مذکور را تفسیر و تبیین کرده اند که اولا: مراد از نشوز که در آیه ذکر شده و در نهایت مجوز ضرب می‎شود ارتکاب سه امری است که در خطبه ذکر کرده اند. و ثانیا: مراد از ضرب کتک زدن مصطلح و معمول نیست، بلکه ضربی است که موجب اذیت و آزار زن نشود و قهرا منطبق با همان زدن با چوب مسواک می‎شود که در تفسیر "مجمع البیان" و غیره ذیل آیه فوق از حضرت امام باقر(ع) نقل شده است.

تساوی ارزشی زن و مرد

(سؤال) آیا در قرآن آیه ای هست که بگوید زن و مرد کاملا برابر هستند؟

جواب: در قرآن آیاتی هست که زن و مرد را از جهت ارزشی و انسانیت یکسان دانسته و تنها ملاک برتری و ارزش را برای هر کدام، ایمان و تقوای بیشتر و عمل صالح شمرده است؛ از جمله: (یا أیها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان أکرمکم عند الله أتقاکم) ؛سوره حجرات (49)، آیه 13. "ای مردم همانا ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را در قالب گروه ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ همانا بهترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست".

(و من یعمل من الصالحات من ذکر أو انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون

ناوبری کتاب