صفحه ۴۵۵

8 - همان طور که زن نمی تواند مرد را کتک بزند مرد هم نمی تواند زن را کتک بزند؛ و مراد از زدن در آیه 34 از سوره نساء هم ابراز نوعی انزجار از عدم تمکین زن نسبت به حق زناشویی مرد است؛ و از این رو در برخی از روایات آمده است که مراد از زدن، زدن با چوب مسواک است که در آن زمان از مسواک های کنونی کوچک تر بوده است.

محدودیت زن

(سؤال) در کتاب "نهج الفصاحة"، حدیث شماره 282 آمده است که پیامبر(ص) فرمود: از بی لباسی برای نگهداری زنان کمک جویید؛ زیرا زن وقتی لباس فراوان و زینت کامل دارد، مایل به بیرون رفتن است. و یا در حدیث شماره 77 آمده است که پیامبراکرم (ص) فرمود: اگر زنی خود را معطر کند و بر مردمی بگذرد که بوی او را دریابند، زنا کار است. سؤال اساسی این جا است که چرا رسول اکرم (ص) در مورد زنان این گونه صحبت کرده اند؟

و یا این که بیشتر از زنان تقاضا می‎شود که با مردان مماشات کنند؛ و در حقیقت، مردان، زیاد مورد تکلیف های اخلاقی قرار نمی گیرند؟

جواب: 1 - بر فرض صحیح بودن سند حدیث و صدور آن از پیامبراکرم (ص)، با توجه به کلمه: "استعینوا علی النساء"نهج الفصاحه، ص 55، ح 282. که دلالت دارد بر کمک خواهی به زنان، شاید مقصود، اشاره به شرایط و فرهنگ آن زمان، یا زنان خاص باشد که برای خودنمایی ننمودن آنان و جلوگیری از اظهار آرایش ها و تجملات خودشان برای مردان نامحرم، یکی از راه های آن، عدم تهیه لباس بیرونی بوده؛ وگرنه اگر فرهنگ جامعه رشد کرده باشد و زنان هم شخصیت واقعی خود را بازیافته باشند به نحوی که برای خودنمایی و جلب انظار از خانه بیرون نروند و وسیله شهوت رانی افراد هوس باز قرار نگیرند، مضمون این حدیث درباره آنان صدق نمی کند. شاهد بر این مطلب این است که اسلام به مردان راجع به پوشاک و مسکن و خوراک مناسب برای زنان بسیار سفارش فرموده است.

ناوبری کتاب