صفحه ۴۴۷

سزاوارتر برای پیروی است یا گفتار تو؟ گفت: کتاب خدا، گفت: خداوند خود فرموده است: (و آتیتم احدیهن قنطارا فلاتأخذوا منه شیئا) . پس عمر - دو یا سه بار - گفت: "کل احد افقه من عمر" پس به منبر برگشت و گفت: "من شما را از زیاده روی در مهر منع کردم، آگاه باشید هرکس هرچه می‎خواهد در مال خود انجام دهد".السنن الکبری، بیهقی، ج 7، ص 233.

پس اگر مال زیادی به عنوان مهر به زن داده شد، هیچ کس نمی تواند به هیچ عنوانی چیزی از آن را از زن پس بگیرد. و روایات زیادی دلالت می‎کند بر این که برای مهر، حدی از نظر کم و زیادی وجود ندارد.وسائل الشیعة، ج 21، ص 239، باب 1، ح 1 - 10.

بلی روایات متعددی نیز دلالت دارند بر این که مستحب است مهر زنان به مقدار مهر السنة یعنی پانصد درهم باشد.همان، ص 249، باب 5، ح 1 - 12. و روایاتی نیز دلالت دارند بر این که زیاد بودن مقدار مهر مطلوب شارع نمی باشد. از آن جمله از پیامبر(ص) نقل شده است: "بهترین زنان امت من، زنانی هستند که سیمای آنان بهتر و مهر آنان کمتر باشد".همان، ص 251، ح 9.

و از امام صادق (ع) نقل شده است: "زیاد بودن مهر زن علامت شوم بودن و بی برکتی آن زن می‎باشد".همان، ص 250، ح 3.

ثانیا: منع آن به عنوان ثانوی و ضرورت اجتماعی و به لحاظ مصالح جامعه و تسهیل امر ازدواج برای جوانان نتیجه ندارد؛ زیرا کسانی که می‎خواهند مهر را زیاد نمایند در صورت منع قانونی آن به اسم و عنوان دیگری مهر را زیاد می‎کنند و به تدریج همان حیله، یک سنت می‎شود. به نظر می‎رسد راه صحیح مبارزه با این سنت غلط از طرفی کار فرهنگی و تبیین عوارض سوء و مفاسد بالا بودن سقف مهریه ها است؛ و از طرف دیگر پیش قدم شدن افراد شاخص و سرشناس متمکن، در هر منطقه ای است با کم قرار دادن مهریه های دختران

ناوبری کتاب