صفحه ۴۴۶

و در گذشته زنی با خجالت و حیا از من سؤال نمود که او در دوران جوانی کرارا با خود بازی می‎کرده و با شهوت از او منی خارج می‎شده و سپس آرام می‎گرفته است. البته در روایات ما تصریح به حرمت استمناء برای زنان نشده است، ولکن ممکن است با تنقیح مناط بتوان گفت: استمناء مطلقا به نظر شارع مردود و مورد کراهت اوست. پس احوط (اگر نگوییم اقوا) ترک آن است برای زن ها.

تعیین سقف مهریه

(سؤال) نظر به طرح اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین سقف مهریه زنان در ازدواج توسط شورایی منتخب با توجه به منطقه و محل سکونت زوجین، نظر جناب عالی در این خصوص و اشکال یا عدم اشکال به چنین طرحی، موجب امتنان فراوان این خبرنگار (خبرگزاری کار ایران) خواهد بود.

جواب: هرچند رویه زیاد نمودن مهریه - که متأسفانه امروز یک سنت شده - مانع بزرگی در سر راه ازدواج جوانان شده است، ولی راه مقابله با آن منع قانونی و اعمال زور نمی باشد؛ زیرا:

اولا: منع آن به عنوان اولی، برخلاف قرآن و روایات است؛ ظاهر قرآن کریم که می‎فرماید: (و ان أردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احدیهن قنطارا فلاتأخذوا منه شیئا) ؛سوره نساء (4)، آیه 20. "و اگر می‎خواهید همسری را جانشین همسر قبلی کنید و به یکی از آن دو مال زیادی داده اید چیزی از او نگیرید"، جواز آن است؛ زیرا قنطار به معنای مال زیاد و یک پوست گاو پر از طلا تفسیر شده است.

نقل شده که عمر بر منبر گفت: "در صداق زن ها زیاده روی نکنید، اگر به من خبر رسد که در مهر بیش از آنچه رسول خدا(ص) قرار داده، قرار داده اید من زیاده را به بیت المال برمی گردانم". هنگامی که پایین آمد زنی از قریش به او گفت: کتاب خدا

ناوبری کتاب