صفحه ۴۴۵

جامعه است که با اراده و تدبیر، قابل رفع است؛ و به شرط آن که وعده الهی در قرآن مجید را باور کنند که فرموده است فقر مالی کسانی را که اقدام به ازدواج کنند، برطرف می‎کند.سوره نور (24)، آیه 32.

بنابراین با توکل به خداوند و استعانت از او وحذف تشریفات غیر ضروری، به ازدواج با همسری مناسب که البته شرایط تقوا و عفت را دارد، اقدام کنید. و اگر در حال حاضر شرایط ازدواج برایتان فراهم نیست، غریزه جنسی را کنترل کنید و دچار حرام نشوید؛ در این صورت خداوند به واسطه فضل خود بی نیازتان می‎کندسوره نور (24)، آیه 32. و از راهی غیر قابل پیش بینی از مشکلات نجاتتان می‎دهد.سوره طلاق (65)، آیه 3.

استمناء زنان

(سؤال) در یک مصاحبه تلویزیونی از یکی از فقهای لبنان از علت این که ایشان استمناء را برای زنان جایز می‎داند سؤال شد و ایشان در پاسخ اظهار داشتند: علت صدور این فتوا این است که مقصود از روایاتی که دلالت بر حرمت استمناء دارد مردها هستند، زیرا ایشان از کارشناسان مربوطه و پزشکان متخصص تحقیق نموده و آنان نظر داده اند که از زنان منی خارج نمی شود. نظر حضرت عالی چیست ؟

جواب: این جانب بر چنین نظری از پزشکان متخصص واقف نشده ام. از طرفی روایات زیادی دلالت دارد بر این که از زن همچون مرد منی خارج می‎شود و بر او غسل واجب خواهد شد، هرچند شوهر با او نزدیکی نکرده باشد.ر.ک : وسائل الشیعة، ج 2، ص 186، باب 7.

بلی در این رابطه روایات معارضی نیز وجود دارد که فقهای ما به آن ها عمل نکرده و اعراض کرده و یا توجیه نموده اند، و از آن جمله این است که آن ها را بر فرضی حمل کرده اند که منی زن از محل خود منتقل و در داخل فرج مستقر شده و به فضای بیرون نرسیده باشد.

ناوبری کتاب