صفحه ۴۴۴

حضرت امام صادق (ع) در پاسخ به این سؤال که حرمت استمناء بیشتر است یا زنا فرمودند: "همه گناهان نزد خداوند بزرگ محسوب می‎شود، زیرا همه، معصیت خداست".وسائل الشیعة، ج 28، ص 364، باب 3، ح 4.

احکام دین مقدس اسلام احکام ابدی است، مگر این که در مورد خاصی موضوع حکم عوض شود. در حدیث صحیح وارد شده، امام صادق (ع) در جواب کسی که از حلال و حرام سؤال کرده بود، فرمود: "حلال محمد(ص) حلال است تا روز قیامت، و حرام او حرام است تا روز قیامت".الکافی، ج 1، ص 58، ح 19. و تعیین حلال و حرام خدا به دست من و شما نیست.

و طبق بعضی از روایات، آثار سوء استمناء در روح و روان به حدی است که آدمی را از قابلیت سخن گفتن با خداوند و دریافت رحمت الهی محروم می‎کند.وسائل الشیعة، ج 20، ص 353، باب 28، ح 7. و علی رغم پیشرفت دانش بشر، هنوز حقایق زیادی، خصوصا در حوزه مربوط به روان و روح از دسترس علوم تجربی خارج است.

ب - اعمال حرام معمولا در مواردی که مستلزم عسر و حرج شوند، حرمت ندارند؛ ولی در مورد استمناء با وجود امکان ازدواج، هرچند موقت، و امکان روش هایی برای کاهش موقت غریزه جنسی، مانند: روزه گرفتن، ورزش، رژیم های غذایی و... و دوری از مظاهر آن، معمولا به حد عسر و حرج نمی رسد.

ج - کسی که اولین بار قدرت کنترل غرائز خود را ندارد، در دفعات بعدی به مراتب قدرت کمتری دارد؛ بلکه بسیاری از افعال پس از اولین ارتکاب، ناخودآگاه تبدیل به عادت می‎شود.

د - ازدواج که البته تنها محدود به امور جنسی نمی شود، امری مشکل نیست؛ البته به شرط آن که طرفین باور کنند بسیاری از موانع، ناشی از شرایط و رسوم غیر ضروری

ناوبری کتاب