صفحه ۴۴۳

ازدواج موقت با زن فاحشه

(سؤال) این جا - خارج کشور - صیغه کردن خیلی مشکل است و ما می‎ترسیم به حرام گرفتار شویم، آیا می‎توانیم فواحش را متعه نماییم ؟ ضمنا پولی را که به آن ها می‎دهیم می‎گوییم مهر است ولی می‎دانیم که خوشایند آن ها نیست، آیا این عدم تمایل موجب عدم جواز است ؟

جواب: بنابر احتیاط واجب نباید با زنی که مشهور به زنا کردن است ازدواج کنید، مگر این که توبه کند؛ یا این که راه مشروع دیگری برای ازدواج ممکن نباشد و ترک آن موجب عسر و حرج باشد، که در این صورت در حد ضرورت ازدواج موقت با او با مراعات شرایط جایز است. و مهر او باید معین و به او پرداخت شود، هرچند به عنوان هدیه و نظیر آن باشد.

مشکلات ازدواج و حرمت استمناء

(سؤال) در مورد حرمت استمناء شبهاتی به ذهن من وارد شده است: آیا این حکم به طور مطلق برای هرکس در هر زمان می‎باشد؟ با این که امکان ازدواج برای خانواده های فقیر در شرایط امروزی در حد صفر است، و هزینه های زندگی برای یک دانشجو مثل من مقدور نیست، و از طرفی حرمت یک حکم بر مبنای اقتضائات زمان است، در زمان پیامبر(ص) این حکم صدق می‎کرد، زیرا در آن روزگار، ازدواج بسیار آسان و ساده بود و عمل استمناء انسان را از یک عمل طبیعی بازمی داشت، اما امروز که سن ازدواج به سی یا سی و پنج سال رسیده است چه باید کرد؟ حداقل، استمناء انسان را از یک گناه بزرگ تر یعنی زنا بازمی دارد. ضمنا اعتیاد به استمناء ظاهرا ضرر دارد، اما یکی دو بار در هفته ضرری ندارد و بعضی از پزشکان نیز آن را قبول دارند.

جواب: به چند نکته توجه شود:

الف - در این که استمناء حرام است شکی نیست؛ بلکه از آیه هفتم سوره مؤمنون استفاده می‎شود که هرگونه اطفاء شهوت از غیر راه طبیعی تجاوز و ستم محسوب می‎شود. علاوه بر این، ائمه اطهار(ع) شدیدا از آن نکوهش کرده اند. در روایتی،

ناوبری کتاب