صفحه ۴۴۰

گذشته و دارای چهار الی هشت سلول می‎باشند. گاهی از اوقات تعداد جنین های حاصل از نطفه زن و شوهر بیش از حد نیاز است. در این صورت اضافات آن منجمد شده و بعدها در صورتی که زن حامله شد و زایمان انجام داد، با رضایت زوجین، جنین ها از رده خارج و دور ریخته می‎شوند. از طرف دیگر تعدادی از زوج ها وجود دارند که به دلایل طبی به هیچ وجه صاحب فرزند نمی شوند اما برای برخی از آن ها، این امکان از نظر طبی وجود دارد که جنین های مازاد دسته اول را در صورت عدم نیاز زوجین، به رحم این زن انتقال داد تا او حامله شود و زایمان انجام دهد و بعد بچه را شیر داده و بزرگ نماید. سؤالاتی که در این زمینه مطرح می‎شود عبارتند از:

1 - انتقال این جنین ها به رحم زن دیگر از نظر شرعی چگونه است ؟

2 - در صورت عدم نیاز زوجین به جنین خود، آیا موافقت آن ها برای هدیه جنین به غیر لازم است یا خیر؟

3 - آیا والدین صاحب جنین می‎توانند در ازای اهدای جنین خود وجهی دریافت نمایند؟

4 - آیا ارائه مشخصات اهدا کنندگان جنین به دریافت کنندگان و یا برعکس، لازم است ؟

5 - در صورت پسر بودن، آیا فرزند با زنی که در رحم او بزرگ شده محرم است ؟

6 - در صورت دختر بودن، فرزند با شوهر زنی که در رحم او بزرگ شده محرم است یا خیر؟

7 - والدین فرزند حاصل، چه کسانی هستند؟

8 - تکلیف ارث این بچه ها پس از تولد چگونه است ؟

9 - در صورت موافقت قبلی والدین صاحب جنین (صاحب نطفه و تخمک) در اهدای جنین خود، آیا می‎توانند پس از تولد نوزاد و یا سال ها بعد، از شخص ثالث مدعی استرداد طفل شوند؟

جواب: با انجام لقاح در خارج رحم و قرار دادن جنین حاصل در رحم همسر صاحب اسپرم، بچه شرعا به آنان ملحق می‎باشد؛ هرچند تحصیل نطفه به وسیله استمناء یا تماس با عورت زن نامحرم حرام است، مگر این که نطفه مرد به وسیله تماس با همسر به دست آید و خودشان هم متصدی قرار دادن جنین در رحم باشند، و یا این که تحصیل فرزند برای آنان عرفا به حد ضرورت رسیده باشد، بدین گونه که وضع موجود قابل تحمل نباشد و با آن زندگی آنان از هم می‎پاشد.

ناوبری کتاب