صفحه ۴۳۹

لقاح مصنوعی

(سؤال) در برخی کشورها تزریق منی مرد اجنبی که در بانک لقاح نگهداری می‎شود به زن های نازا معمول است. آیا بچه متولد شده، به شوهر زن منسوب است ؟ رابطه او با مادرش چیست ؟ آیا ولد شبهه است یا ولد زنا؟

جواب: اگر محرز باشد که بچه از منی شوهر آن زن به وجود نیامده به شوهر او منسوب نمی باشد؛ و در صورتی که منی اجنبی را با منی زن دیگر مخلوط کرده و در رحم آن زن قرار داده باشند، به زن دوم هم منسوب نمی باشد و فقط در مسأله محرمیت و ازدواج باید احتیاط کنند. و اگر منی اجنبی را با منی خود آن زن مخلوط کرده و در رحم او قرار داده باشند، در صورتی که زن معتقد به جواز بوده حکم ولد شبهه را دارد که تمام احکام مادری و فرزندی در بین آن ها جاری می‎باشد؛ و اگر معتقد به جواز نبوده در مسأله توارث احتیاط شود و با سایر ورثه مصالحه نمایند، ولیکن بقیه احکام مادری و فرزندی در بین آن ها جاری می‎شود. و در هرحال عمل مذکور اگر چه حرام است ولی فرزند متعلق به مرد اجنبی است، و به آن بچه ولد زنا گفته نمی شود.

لقاح خارج رحم

(سؤال) احتراما، خواهشمند است در موارد زیر ما را از نظر شرعی راهنمایی فرمایید. همان گونه که مستحضر هستید تعدادی از زن و شوهرها به دلایل طبی، بچه دار شدنشان به طور طبیعی مشکل بوده و نیاز است که از روش های درمانی مختلف برای کمک به آن ها استفاده شود. یکی از این روش ها، لقاح خارج از رحم می‎باشد. به این معنا که تخمک را از زوجه و نطفه را از شوهرش گرفته و آن ها را با هم مخلوط می‎نماییم. از اختلاط و امتزاج تخمک و نطفه جنین حاصل می‎شود و بعد این جنین به رحم زوجه منتقل می‎شود تا حاملگی و بعد زایمان صورت گیرد. لازم به تذکر است که جنین ها هنگام انتقال به رحم، بیست و چهار تا چهل و هشت ساعت از زمان لقاحشان

ناوبری کتاب