صفحه ۴۳۴

6 - بین سادات این امر قدری اهمیت دارد که اگر یک سید، دختر خود را به غیر سید بدهد یا دختر خودسرانه برود و به عقد غیر سید درآید، وارثان آن دختر و پسر را می‎کشند. نظر به این مسأله اگر این مسأله بازگو شود تبعاتی آن چنان دارد؛ باز هم آیا عقد سیده به غیر سید جایز است یا خیر؟

7 - بعضی قبایل معروف که اجدادشان توسط سادات مسلمان شده اند از اسلاف خود وصیت کتبی دارند که از خانواده سادات برای پسرانشان دختر نگیرند، و اگر سادات از آن ها برای پسرشان خواستگاری کنند به آنان دختر بدهند. آیا عمل نمودن به این وصیت لازم است یا خیر، و اصلا این طور وصیت ها شرعا چه حکمی دارد؟

جواب: 1 - سادات به اصطلاح فقهی به کسانی گفته می‎شود که از ناحیه پدر به هاشم جد دوم پیامبراکرم (ص) منتسب باشند و بخشی از آن ها همان سلاله رسول خدا(ص) بوده که به واسطه انتساب به آن حضرت مورد اکرام می‎باشند.

2 - احترام هر انسان و هر مؤمنی به خصوص مؤمن منتسب به بیت رسالت مطلوب است. و درحقیقت احترام ویژه سادات مؤمن، همان تکریم مقام و منزلت نبوت است که یک امر حقیقی و غیر اعتباری و واسطه بین خداوند متعال و خلق می‎باشد و از این رو نیز مسئولیت آن ها نسبت به دیگران در حفظ این مقام بیشتر و احترام خاص آن ها منوط به پیرویشان از راه پیامبر(ص) و عدم ارتکاب معاصی می‎باشد. از حضرت امام رضا(ع) منقول است که فرمود: "النظر الی ذریتنا عبادة"؛ "نگاه به ذریه ما عبادت است". راوی می‎گوید: گفتم: النظر الی الائمة منکم او النظر الی ذریة النبی (ص) فقال (ع): "بل النظر الی جمیع ذریة النبی (ص) عبادة ما لم یفارقوا منهاجه و لم یتلوثوا بالمعاصی"؛وسائل الشیعة، ج 12، ص 311، باب 165، ح 1. "آیا صرفا نگاه به ائمه (ع) مقصود است یا مقصود نگاه به ذریه پیامبر (کلیه منسوبین به پیامبر(ص" ؟ پس فرمود: بلکه نظر به کل ذراری پیامبر عبادت است مادامی که از راه و روش او جدا نشوند و خود را به گناه آلوده نکنند".

ناوبری کتاب