صفحه ۴۳۳

بکارت است. پس در سه مورد اول احتیاط لازم است، چون ثیبوبت محقق نشده است.

و اما در مورد چهارم دائر مدار شرط ضمن عقد است که آیا وجود پرده بکارت شرط شده، یا مدخوله نبودن و دست نخورده بودن زن. و ظاهرا نظر شرط کنندگان، امر دوم است به جهت غیرت مردانه. و لذا اگر دخول واقع شده باشد و پرده بکارت را به وسیله پزشک ترمیم کرده باشند آن را عیب می‎شمارند و نزد عرف از اقسام تدلیس محسوب است. و بالاخره در هرحال احتیاط مطلوب است.

ازدواج سادات با غیر سادات

(سؤال) در منطقه کشمیر آزاد تعداد سادات به صدها هزار می‎رسد که اکثریتشان از اهل سنت می‎باشند. البته به بچه هایشان اسامی دوازده امام را یاد می‎دهند و مولای متقیان را از دیگران افضل می‎دانند، از ولایت اهل البیت برخوردارند و خیلی کم هستند که به مکتب سلفیون گرویده اند. الان یک مشکل پیدا شده است؛ بعضی ها این خبر را بین سادات شهرت داده اند که در مکتب تشیع سادات احترام ندارند و عقد هاشمیه را به غیر هاشمی جایز می‎دانند. ما هرچه گفته ایم که این طور نیست، احترام سادات در مکتب تشیع به حد بالا می‎باشد؛ و هر کجا به سبب نکاح، اهانت به سادات باشد در آن جا عقد هاشمیه به غیر هاشمی جایز نمی باشد.

لطفا برای رفع هر شبهه ای مسائل زیر را جواب فرمایید:

1 - عنوان سادات برای چه کسانی اختصاص دارد؟

2 - آیا احترام سادات از لحاظ این که آن ها از سلاله پیغمبر هستند لازم است یا خیر؟

3 - آیا یک سید که غیر صالح است، اهانت به او چه حکمی دارد؟

4 - اگر یک سید صالح باشد آیا اجر اعمال نیک او دو برابر است یا مساوی با دیگران می‎باشد؟ همچنین عقاب گناهان سید نسبت به دیگران دو برابر است یا خیر؟

5 - در مناطقی که عقد سیده به غیر سید اهانت برای خانواده سادات محسوب شود، آیا این عقد جایز است ؟

ناوبری کتاب