صفحه ۴۳۱

بر فرض این که از آیه شریفه معنای ولایت و نوعی تسلط فهمیده شود، در محدوده استمتاع می‎باشد. البته در غیر این مورد، مرد و زن می‎توانند به طور خواهش و تمنا چیزی را از همدیگر درخواست نموده و حداکثر به گونه ارشاد یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر در امور اخلاقی نمایند. و محذوراتی که چه بسا خیال می‎شود با گسترده نمودن محدوده امر و نهی مرد از مورد استمتاع نسبت به زن، در زندگی زن و شوهر پیش آید چنانچه زن یا مرد اهل سلم و مدارا نباشند، وجود خواهد داشت.

اصل در حیات و زندگی خانوادگی، علاوه بر رعایت حقوق واجبه یکدیگر، معاشرت به معروف و احسان و ایثار نسبت به اموری است که تکلیف الزامی به آن تعلق نگرفته است. و حق امر و نهی مازاد بر امر استمتاع نه تنها مشکلات و اختلافات زن و شوهر را کاهش نمی دهد، بلکه آن را افزایش داده و زندگی را به فضایی خشک و خالی از مهر و رأفت و محبت و بروز صفات کمالی نفس انسانی مانند تعاون در نیکی و گذشت که باید بدون اجبار و فشار بیرونی و از روی اختیار و به کشش درونی و خودجوش تحقق یابد، مبدل می‎نماید. امر و نهی در استمتاع نیز مقید به مواردی است که برخلاف شرع و دستورات اسلامی نباشد.

اجازه ولی در ازدواج دختر

(سؤال) چرا دوشیزه ها باید در ازدواج از ولی خود اجازه کسب کنند؟

جواب: اولا: مسأله مورد اختلاف است و اخبار متعارضه در آن وارد شده است؛ و حکم به لزوم اجازه ولی از باب احتیاط [احتیاط واجب ] می‎باشد.

ثانیا: چون دختر باکره نورس است و سرد و گرم روزگار را تجربه نکرده است ممکن است اغوا شود؛ پس درحقیقت ولی او، عقل منفصل و خیرخواه اوست. اما در عین حال اگر برای او کفوی پیدا شد و هردو خواهان یکدیگرند ولی پدر دختر بی جهت بهانه جویی می‎کند، در این صورت اجازه او لازم نیست.

ناوبری کتاب