صفحه ۴۲۰

نظر او اعلم است. البته قضاوت غیر مجتهد در غیر موارد ضرورت محل اشکال است؛ و مواد قانونی مذکور با این فرض تنظیم شده است که در حکومت اسلامی، قضات، منصوب از جانب ولی فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید می‎باشند و نصب آنان محدود و مشروط به قوانین موضوعه است. بنابراین با توجه به این که طبق قانون، حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد، در مواردی که در قانون مجازاتی تعیین نشده است نمی توانند حکم به مجازات کنند هرچند مطابق فتوای خودشان باشد.

2 - فقیه براساس منابع اسلامی، احکام روابط و حقوق افراد جامعه با همدیگر و یا روابط افراد با خداوند و حقوق او را نسبت به افراد مشخص می‎کند؛ و این احکام اعم از احکام و حقوق الزامی و غیر الزامی می‎باشد. و حقوق، اعم از الزامی و غیر الزامی بخشی از احکام فقهی است. بنابراین نسبت بین حقوق وفقه عام و خاص مطلق می‎باشد. و مضمون اصل چهارم هم آن است که قوانین حاکم بر جامعه باید مطابق با موازین اسلامی باشد، یعنی مخالفت با آن نداشته باشد. و در مواردی که اطلاق یا عموم آن ها مخالف با آن موازین باشد معتبر نیست؛ همان طور که اگر اصل قانون مخالف با آن موازین فقهی باشد اعتباری ندارد.

هدف تشریع امر به معروف و نهی از منکر

(سؤال) هدف از تشریع امر به معروف و نهی از منکر چیست ؟

جواب: هدف از تشریع امر به معروف و نهی از منکر تکمیل هدایت انسان ها و سلامت محیط و جو زندگی آنان از آلودگی های گوناگون و تضییع حقوق افراد و اقشار مختلف و نیز تجاهر به فسق و بی بند و باری علنی می‎باشد. خداوند در سوره توبه می‎فرماید: (و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) ؛سوره توبه (9)، آیه 71. "مردان و زنان مؤمن نسبت به یکدیگر ولایت دارند تا

ناوبری کتاب