صفحه ۴۱۷

در هر صورت مسأله دفاع از حقوق زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی از وظایف مهمی است که تاکنون کمتر در کشور ما به آن توجه شده است.

منشاء تبعیض و تضییع حقوق

(سؤال) من یک دانشجوی افسرده و بی رمق هستم، از یک خانواده مذهبی می‎باشم، در کتب دینی مان از خدا و پیامبران و امامان خیلی چیز خوانده ام و نوشته شده که آن ها سعادت دنیوی و اخروی ما را تضمین می‎کنند، منتها به نظر من برعکس است، در دانشگاه اکثرا مذهبی نیستند و حجاب و یا ظاهر دین را قبول ندارند؛ ولی ماشین و خانه و زندگی مرفهی دارند، پسر خاله ای دارم چون پول دارد خوشبخت است، اما من که پول و زندگی ندارم خوشبخت نیستم، آخر چرا خدا فقط خدای پول دارهاست ؟ ما داریم می‎پوسیم از فقر، ولی گویا خدا با ما نیست ؟ هرچه زن مانتو تنگ و زیبا و بدحجاب یا بی حجاب است، هر روز پول دارتر و دارای ماشین بهتر و زندگی کذایی می‎شود. من خود بیش ترین مطالعه مذهبی را داشتم، از کتاب راهنمای افسردگی تا کتاب پنجاه درس عقاید، و از قبض و بسط تئوریک شریعت تا هر چی. خدا را به ما این گونه معرفی کرده اند که سخت گیر است و به اندک کاری جهنم را از انسان پر می‎کند. خواهش می‎کنم ما را کافر یا سست ایمان ننامید، ما از همه چیز ناراحتیم، من وسواس فکری دارم، فکر می‎کنم خدا برای من بد می‎خواهد و... .

جواب: سعادت و خوشبختی انسان به داشتن ماشین کذایی و زندگی کذایی و خوش گذرانی و بی بندباری نیست، بلکه به این است که خود و هدف از خلقت خود و کمال واقعی خود را بشناسد و در راه تحصیل آن قدم بردارد. چه بسا کسی که غرق خوش گذرانی و عیش و نوش است مورد غضب خداوند قرار گرفته و خداوند برای امتحان، به او مهلت داده باشد؛ و چه بسا او با تجاوز به حقوق بیچارگان و مظلومان توانسته است چنین زندگی مرفهی را برای خود تهیه نماید. اشتباه بزرگ این است که خیال کنیم چنین افرادی مورد رحمت خاص خداوند قرار گرفته اند.

البته فقر و بیچارگی چیز خوبی نیست و در شریعت اسلام از آن مذمت شده، تا

ناوبری کتاب