صفحه ۴۰۱

پس از یکدیگر گذشت کنید، خدا شما را عزیز می‎کند".

3 - "اولی الناس بالعفو أقدرهم علی العقوبة"؛نهج البلاغه، حکمت 52. "سزاورترین مردم به گذشت، تواناترین آن ها بر عقوبت کردن است".

4 - "اقیلوا ذوی المروءات عثراتهم، فما یعثر منهم عاثر الا و ید الله بیده یرفعه"؛همان، حکمت 20. "از لغزش مردم نیک و با شخصیت چشم پوشی کنید، چرا که هیچ یک از آن ها لغزش نمی کند مگر این که دست خدا به دست اوست و او را بلند می‎کند".

5 - "جمال السیاسة العدل فی الامرة، و العفو مع القدرة"؛شرح غررالحکم و دررالکلم، ج 3، ص 375، ح 4792. "زیبایی سیاست، به عدالت در زمامداری و عفو و گذشت با داشتن قدرت است".

6 - "المروءة العدل فی الامرة، و العفو مع القدرة، و المواساة فی العشرة"؛همان، ج 2، ص 142، ح 2112. "کمال مردانگی به عدالت در امارت و عفو کردن با قدرت و مواسات در قوم وخویش است".

7 - "رب ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به"؛همان، ج 4، ص 73، ح 5342. "بسا گناهی که مقدار عقوبت بر آن اعلام گناهکار است به آن".

8 - "العفو زکاة القدرة"؛همان، ج 1، ص 230، ح 924. "زکات قدرت و توانمندی عفو و بخشش است".

9 - "شر الناس من لایقبل العذر و لایقیل الذنب"؛همان، ج 4، ص 165، ح 5685. "بدترین مردم کسی است که نه عذر دیگران را می‎پذیرد و نه به اشتباه خود اقرار می‎کند".

10 - و فی "الخصال" عن علی بن الحسین (ع) فی رسالة الحقوق: "و اما رعیتک بالسلطان فأن تعلم انهم صاروا رعیتک لضعفهم و قوتک، فیجب ان تعدل فیهم و تکون لهم کالوالد الرحیم، و تغفر لهم جهلهم و لاتعاجلهم بالعقوبة و تشکر الله عز و جل علی ما آتاک من القوة علیهم"؛من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 621، ح 3. "و اما حق رعیت تو در برابر قدرتت پس به این است که بدانی آنان

ناوبری کتاب