صفحه ۳۸۲

اما پیرامون عواملی که موجب تهاجم جهانی به اسلام و تبلیغات سوء علیه آن می‎شود، نباید از سه واقعیت غفلت کرد:

الف - بد معرفی نمودن چهره نورانی اسلام و شریعت سهله سمحه از بعد نظری و ارائه تصویری خشن و ارتجاعی از ناحیه برخی مدعیان علم و دانش.

ب - اعمال سیاست های خشن و خلاف عقل و شرع به نام اسلام از ناحیه برخی حکام اسلامی.

ج - احساس خطر قدرت های بزرگ جهانی نسبت به اسلام و اتحاد مسلمین زیر لوای اسلام و تشکیل یک قدرت عظیم اسلامی. این سه عامل موجب تهاجم جهانی به اسلام و تبلیغات سوء علیه آن بوده است.

حق تعیین سرنوشت

(سؤال) نظر حضرت عالی درباره حق تعیین سرنوشت و به طور کلی حقوق بشر و محدوده آن چیست ؟

جواب: خداوند حق تعیین سرنوشت هر انسانی را به خود او محول فرموده است. هیچ سرنوشتی برای کسی جبری و بدون نقش اراده او معین نشده است. در امور اجتماعی نیز که انسان ها به تشکیل حکومت و تدبیر امور خود نیاز دارند، خداوند این حق را به هر فرد بالغی داده است که در سرنوشت اجتماع و حکومت خود دخالت نماید. برای هر انسانی در اسلام حقوقی مطرح است، از قبیل: آزادی تفکر و نظر، آزادی بیان و قلم و اظهار نظر تا آن جا که حقوق دیگران تضییع نشود، آزادی انتخاب شغل و مسکن و وطن، آزادی انتخاب حاکمیت مورد نظر و سایر شئون سیاسی و امثال این ها، که در این مختصر نمی گنجد. جهت آگاهی بیشتر به "توضیح المسائل جدید، بخش حقوق انسان ها" مراجعه شود.

ناوبری کتاب