صفحه ۳۷۷

تعامل با دیگری نمی تواند نیاز خود را بر طرف نماید، بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار وا می‎دارند و آنان را مسخر خود قرار می‎دهند.AYA(أهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا)PAYA. و بنای اداره عالم طبیعت همیشه بر تقسیم کار بوده است.

ج - حدیث: "حرمة ماله کحرمة دمه"؛الکافی، ج 2، ص 359، ح 2. "احترام مال مؤمن مثل احترام خون اوست"، که بر احترام مال مؤمن دلالت دارد و کار مؤمن از جمله اموال او محسوب است.

د - حدیث: "ان الناس مسلطون علی أموالهم"؛عوالی اللئالی، ج 2، ص 138. "مردم بر اموال خود تسلط دارند"، که مبنای فقهی مسائل مهمی می‎باشد.

ه' - حدیث: "لاضرر و لاضرار"؛الکافی، ج 5، ص 294. "هیچ گونه ضرری نباید باشد"، که مبنای فقهی مسائل مهمی می‎باشد.

و - روایات باب های 3، 4، 5 و 6 از کتاب اجاره "وسائل الشیعة" که باید مراجعه شود و در نامه نمی گنجد.

3 و 4 - از اهم وظایف حکومت اسلامی حفظ و تأمین مصالح مردم از هر صنفی است؛ و چنانچه صاحب کار و کارگر به توافق نرسند و شرایط بحرانی باشد، تعیین حق و نظارت بر استیفای حقوق و الزام به ادای آن بر عهده حاکم اسلامی است. او می‎تواند در شرایط بحرانی و عدم توافق طرفین مستقیما و با رعایت مصالح طرفین دخالت کند؛ مخصوصا اگر اموری از قبیل راه و آب و برق و تلفن و وسائل نقلیه و سایر امکانات در اختیار او باشد می‎تواند بهره بردن از آن ها را بر اجرای مقررات خود مشروط نماید.

ناوبری کتاب