صفحه ۳۷۴

فرد مؤمن چیزی را نقل کند و هدف او این باشد که به واسطه آن خبر او را تضعیف نموده و آبرویش را بریزد و در نزد مردم بی اعتبار سازد و از چشم مردم بیندازد، خداوند چنین کسی را از ولایت خود خارج ساخته و به سوی ولایت شیطان رهسپار می‎سازد، و شیطان هم او را تحت ولایت خود نمی پذیرد".وسائل الشیعة، ج 12، ص 294، باب 157، ح 2.

حفظ حیثیت و کرامت انسانی منحصر به مسلمان و مؤمن نیست، بلکه در آیات و روایات معصومین (ع) نسبت به حفظ آبرو و حیثیت همه انسان ها حتی غیر مسلمانان تأکید شده، و علاوه بر آن به نیکی کردن و عدالت با آنان ترغیب و توصیه شده است: (لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین) ؛سوره ممتحنه (60)، آیه 8. "در مورد کسانی که با شما نجنگیدند و شما را از شهرهایتان بیرون نراندند، خداوند نهی از نیکی و مراعات عدالت نکرده است؛ همانا خداوند عدالت پیشه گان را دوست می‎دارد".

بازرسی زندگی خصوصی مردم

(سؤال) آیا بازرسی زندگی خصوصی مردم از جمله اتاق خواب و وسائل شخصی بانوان توسط مأمور مرد - هرچند به حکم قاضی - شرعا مجاز است ؟

جواب: دخالت و تجسس در زندگی خصوصی انسان - توسط مرد باشد یا زن - بدون رضایت او جایز نیست، و حکم قاضی نمی تواند حرام خدا را حلال نماید. آنچه معمولا در امور سیاسی به عنوان مجوز به آن تمسک می‎شود فرضیه اهمیت مصلحت نظام و حفظ آن، و یا حفظ حقوق عامه مردم است. این فرضیه متوقف بر آن است که بسا اسراری در داخل زندگی شخصی افراد وجود داشته باشد که اگر حاکمیت از آن ها اطلاع پیدا نکند نظام اسلامی آسیب می‎بیند، یا حقوق عامه مردم تضییع می‎شود. ولی

ناوبری کتاب