صفحه ۳۶۸

می‎گیرد، در مسئولیت های اجتماعی و سیاسی شرکت می‎کند؛ در حالی که زنان نه در چهارده قرن پیش، بلکه یک قرن پیش هم چنین شرایط و امکاناتی برای حضور اجتماعی نداشتند، و اسلام هم هرگز مانع فعالیت های اجتماعی و سیاسی بانوان نشده است. و در مورد مراقبت مردها نیز دستوراتی رسیده است، البته سنخ مراقبت متفاوت است.

ضمنا به این نکته توجه نماییم که - هرچه باشد - خلقت زن و مرد و ساختار جسمی و روحی آنان متفاوت است و زنان نوعا به گونه ای آفریده شده اند که دارای روحی لطیف تر و حساس تر نسبت به مردان می‎باشند، و خلقت آنان به گونه ای است که در طول تاریخ همواره مورد سوء استفاده و استثمار از سوی مردها واقع می‎شده اند. و بر همین اساس، اسلام خواسته است آنان محفوظ بمانند و از خود مراقبت بیشتری نمایند.

حجاب، تعدد زوجات و تکنولوژی

(سؤال) من یک روزنامه نگار برزیلی هستم و اکنون در برزیل زندگی می‎کنم، علاقه مندم بدانم آیا اصول اسلامی مانند استفاده از چادر و تعدد زوجات با پیشرفت تکنولوژی مخالفتی ندارد؟

جواب: آنچه در اسلام مورد تأکید قرار گرفته اصل پوشش و حجاب برای بانوان است و نوع آن - همچون چادر یا مانتو و... - از اصول و واجبات اسلامی شمرده نمی شود. اصل حجاب نیز از آن رو مورد تأکید قرار گرفته که بانوان از مصونیت بیشتری برخوردار شوند، و به خاطر ظرافت و زیبایی خاصی که خداوند در خلقت آنان به کار برده است مورد طمع و سوء استفاده دیگران قرار نگیرند؛ و معمولا انسان های عاقل اشیای ظریف و با ارزش را از چشم ها می‎پوشانند.

مسأله تعدد زوجات از واجبات دین اسلام به شمار نمی رود؛ بلکه امری است

ناوبری کتاب