صفحه ۳۶۶

لایبدین زینتهن...) ؛ زنان باید آنچه را زینت است اعم از سر و گردن و سینه، بپوشانند؛ گرچه همان طور که در سوره احزاب، آیه 59 آمده، که موضوع جلباب را در مورد زنان پیامبر(ص) مطرح نموده، استفاده از پوششی مانند چادر بهتر است.

در مورد حجاب حضرت زهرا(س) در کتاب "احتجاج" مرحوم طبرسی (ره) در مقام بیان خطبه آن حضرت در مسجد مدینه آمده است: "حضرت زهرا(س) "خمار" یعنی مقنعه خود را به سرشان پیچیدند و سپس "جلباب" یعنی عبا یا پیراهن عربی خود را نیز بر تن کردند به نحوی که تمام بدنشان را بپوشاند و آنگاه، با جمعیتی از زنان به سمت مسجد رفتند...".

برای توضیح بیشتر مراجعه شود به کتاب این جانب "شرح خطبه حضرت فاطمه زهرا(س) و ماجرای فدک"، صفحه 44.

بد حجابی و قلب پاک

(سؤال) دوستی دارم که حجابش را خوب رعایت نمی کند و از آرایش و عطر نیز استفاده می‎کند و می‎گوید: من عباداتم را انجام می‎دهم و قلبم نیز پاک است. آیا او با این دین داری بهره ای از دین می‎برد یا نه ؟ و وظیفه من نسبت به او چیست ؟

جواب: قلب پاک البته نعمتی بزرگ است و یکی از علامات و مشخصه های آن این است که انسان تا می‎تواند در اطاعت و رضایت خالق و اعطا کننده این نعمت بکوشد و مخالفت با دستورات او ننماید.

مسلمان به همان اندازه که در عبادات و طاعات خداوند کوشش می‎کند، از دین داری بهره می‎برد و ان شاء الله نزد خداوند مأجور است. وظیفه شما در مورد دوستتان این است که او را ارشاد کنید و تذکر دهید که حجاب و پوشاندن زینت های بدن از نامحرم نیز از دستورات خداوند متعال در قرآن کریم است و باید رعایت شود.

ناوبری کتاب