صفحه ۳۶۵

جواب: همان طور که مرقوم کرده اید اصل لزوم حجاب (نه کیفیت آن) یکی از ضروریات انکارناپذیر دین اسلام می‎باشد و بدیهی است اگر جامعه ای که اکثریت آن مسلمانند و دین اسلام را به عنوان آیین خود پذیرفته اند خواهان اجرای احکام آن از جمله رعایت حجاب و جلوگیری از تظاهر به زمینه های بی عفتی شده اند و بی حجابی موجب نقض حقوق آنان گردد، این درخواست از حقوق مسلم و معقول اکثریت مردم است؛ و برای تأمین حقوق اکثریت، هر حکومتی که عهده دار امر چنین مردمی می‎باشد باید تدبیر صحیح و اقدام مناسب را به عمل آورد.

البته نباید اجرای احکام شریعت با زور و روش های غیر منطقی باشد که قطعا اثر معکوس خواهد داشت، بلکه باید با منطق و تبیین فلسفه و ضرورت عقلایی آن و ارشاد و راهنمایی حکیمانه و رحیمانه انجام شود و مراتب امر به معروف و نهی از منکر با شرایط آن ملحوظ و رعایت گردد. به نظر می‎رسد وقتی برخوردها معقول و منطقی شود و فلسفه احکام اجتماعی شریعت و از جمله حجاب به طور صحیح بیان گردد، دیگر عقل نه تنها آن را مورد انکار قرار نمی دهد بلکه آن را پذیرا می‎شود و به پیروی از آن حکم می‎نماید و حداقل در برابر آن سکوت می‎کند، نه این که - چنان که ادعا شده - دست رد به آن بزند.

گفتنی است در همه مکاتب و جوامع بشری یک سری امور لازم الاجرایی وجود دارد که تخلف از آن نکوهیده و حتی پیگرد قانونی دارد. و این امر اختصاص به جامعه دینی اسلام ندارد.

حجاب حضرت زهرا3

(سؤال) حضرت فاطمه زهرا(س) چگونه حجابی داشتند؟ آیا مانند چادر بود یا مانتو و یا مقنعه ؟ و منظور قرآن از حجاب، حجاب با روسری است یا چادر؟

جواب: مقدار واجب همان است که در سوره نور آیه 31 آمده است:

ناوبری کتاب