صفحه ۳۵۹

دانشجو" تألیف این جانب را تهیه نمایید.

ضمنا توجه داشته باشید که این نوع زدگی از دین و احکام آن، ناشی از دلیل و برهان نیست؛ بلکه منشاء آن، جو جامعه و عملکردهایی است که به نام دین و اسلام انجام می‎شود. برای راهنمایی آنان سعی کنید از طرفی اسلام را از عملکردها جدا نمایید و پیامبر و امامان (ع) را الگوی اسلام معرفی نمایید؛ و از طرفی دیگر به آن ها بگویید: علت پیشرفت بعضی کشورها بی حجابی زنان و بی بندوباری بعضی زنان آنان نیست، عقلای آنان خودشان از عوارض سوء این بی بندوباری رنج می‎برند؛ بلکه علت پیشرفت آنان توجه به علم و دانش و آزادی های سیاسی و داشتن حکومت های مردمی آنان می‎باشد. در جوامعی که ازدواج با مشکلات فراوانی روبه رو می‎باشد و عوامل تحریک جنسی نیز به شدت روبه افزایش است، بدیهی است که اگر مواضع زیبایی زن عریان و در معرض دید همگان باشد افراد هوس باز و بی بندوبار امنیت زنان را از بین می‎برند و مفاسد دیگری به دنبال خواهد داشت.

حجاب و حقوق اقلیت ها

(سؤال) آیا در پوشش سر برای خانم ها زور و اجبار جایز است ؟ آیا برای اهل کتاب نیز در پوشش سر، زور و اجبار در اسلام وجود دارد؟

جواب: پوشش سر بلکه همه بدن زنان به استثنای وجه و کفین و قدمین، یکی از واجبات مسلم دین اسلام و مورد قبول شیعه و سنی است. و این حکم در راستای حرمت این گوهر لطیف و نفیس و ریحانه خلقت و بالطبع مورد رغبت و طمع بودن و حفظ آن از دید و دستبرد ناپاکان و نیز به خاطر حفظ محیط جامعه از زمینه های فساد و تحریک و تهییج مردان نامحرم که با فضای تکامل ناهمگون است، تشریع شده است.

اجرای این واجب به خودی خود و با قطع نظر از پی آمدهایی که ممکن است داشته باشد، زوری و اجباری نیست؛ ولی از آن جا که عدم اجرای آن زمینه ساز فحشا و منکر و آسیب به عفت عمومی و هتک حرمت زنان بلکه جامعه انسانی است

ناوبری کتاب