صفحه ۳۵۶

حجاب در قرآن و سنت

(سؤال) من به دنبال دلیل قانع کننده در مورد حجاب یک زن هستم. می‎خواهم بدانم چرا موهای زن نباید دیده شود. به دنبال جوابی هستم که بتواند فردی را که به مدت حدود 24 سال در خانواده ای که حجاب را قبول ندارند زندگی کرده، قانع کند؟

جواب: برحسب حدیث معتبر بین شیعه و سنی، پیامبراکرم (ص) برای بعد از وفات خویش مردم را به "ثقلین" یعنی کتاب خدا و عترت خویش ارجاع داده است و فرموده است: "ان تمسکتم بهما لن تضلوا"؛الاحتجاج، ج 1، ص 391؛ الطرائف، ص 114، ینابیع المودة، ج 1، ص 74، 109، 112. و ر.ک : الغدیر، ج 1، ص 21. "اگر به این دو تمسک نمودید هرگز گمراه نمی شوید".

و ما در آیه 31 سوره نور می‎خوانیم: (و قل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن و لایبدین زینتهن...) ؛ "بگو [ای پیامبر!] به زنان مؤمن چشم های خود را فرو اندازند و عورت خود را حفظ نمایند و زینت خود را آشکار نکنند مگر آنچه از آن ظاهر است، و مقنعه خود را بر سینه بیندازند و زینت خود را ظاهر نکنند". پس زنان از اظهار زینت خویش نهی شده اند و موی زن از زینت های آنان محسوب است. آنچه در روایات استثنا شده، عبارت است از صورت و کفین و قدمین. و در روایت صحیح بزنطی از حضرت رضا(ع) سؤال کرد: آیا مرد می‎تواند به موی خواهر زنش نگاه کند؟ فرمودند: نمی تواند مگر این که زن از قواعد نساء - پیر زن - باشد. گفتم: خواهر زن با زن غریبه یکسان است ؟ فرمودند: آری.

ناوبری کتاب