صفحه ۳۵۲

ارتکازی پذیرفته شده و قرارداد جمعی است و انتخابات مبنی بر آن می‎باشد، برگزار شدن انتخابات به صورت صحیح و به دور از هرگونه تقلب و تطمیع افراد و مانند آن است؛ پس هرگونه جلب آرا که مخالف اصل پذیرفته شده مذکور باشد خالی از اشکال نبوده و فردی که به طریق مذکور به عنوان منتخب معرفی می‎گردد نماینده واقعی افراد شرکت کننده در انتخابات نیست؛ و چنانچه خرید آرا و تطمیع مذکور به نحوی منجر به تضییع حقوق مردم یا تسلط افراد غیر صالح گردد، مسلما حرام است.

جایگاه شوراها

(سؤال) بیست و شش سال از انقلاب اسلامی ایران می‎گذرد. از اهداف انقلاب، حاکمیت بخشی به حکومت مردمی بود؛ و یکی از نمونه های بارز آن مطرح شدن شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی است که اجرای به حق و درست آن همچون بغضی و فریادی در گلوی آیت الله طالقانی ماند و تاکنون آن چنان که باید این شوراها مورد توجه قرار نگرفته است که شاید علت آن را تنها نوش داروی پس از مرگ سهراب دانست که تا تنور داغ بود نان به آن نچسباندند تا سرد شد و نیروها کنار رفتند و پتانسیل نیروها هدر رفت و تلف شد.

بر آن شدیم که به بهانه نهم اردیبهشت که به نام "شوراها" نامگذاری شده به مدت سه روز در دانشگاه صنعتی اصفهان به بررسی ابعاد شوراها بپردازیم. به این دلیل دست آگاهی بخشی به شما دراز کردیم و مزاحم وقت شما شدیم. امید است گامی در جهت تعالی حاکمیت و تفکر و فرهنگ شورایی برداشته شود.

جواب: در اسلام به شورا اهمیت زیادی داده شده است. در مقطعی که در دنیا حکومت های دیکتاتوری و فردی رایج بود، اسلام نظام حاکمیت خود را براساس شورا بنا نهاد و حتی سوره ای از قرآن به نام "شورا" نامگذاری شده است که در آن سوره، مشورت در امور اجتماعی در عرض فرائض مهم دینی و اخلاقی نیکو و پسندیده قرار گرفت. در قرآن چنین آمده است:

(و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون ‏ و الذین

ناوبری کتاب