صفحه ۳۵۰

آن از اهانت و هتک جداست؛ در نتیجه "خط قرمز"، حقوق خداوند و قانون او و مقدسات دینی و حقوق مردم است و بس.

نگاه پسینی به احکام اجتماعی

(سؤال) در احکام اجتماعی و قضایی آیا نگاه پسینی، یعنی توجه به آثار آن ها در اجتماع، می‎تواند ملاک صحت و سقم آن ها در جوامع و زمان های مختلف باشد؟

جواب: احکام شرع ناشی از مصالح و مفاسد واقعی می‎باشد. منتهی الامر عقل و کاوش بشری به بعضی از مصالح و مفاسد احکام می‎تواند پی ببرد، نظیر اکثر احکام اجتماعی و غیر عبادی، و به بعضی نمی تواند پی ببرد نظیر بسیاری از خصوصیات عبادات و نیز بعضی از امور غیر عبادی.

در آن بخشی که انسان می‎تواند به مصالح احکام پی ببرد، چنانچه او اهل نظر و مطلع بر موازین و قواعد دینی باشد و یقین به ملاک واقعی حکمی نماید، یقین او می‎تواند برای صحت و سقم آن حکم ملاک باشد.

انتخابات در اسلام

(سؤال) بارزترین مشخصه حکومت مردم سالاری (حکومت متکی بر اکثریت) انتخابات است، و انتخابات یکی از ارکان مهم و از دستورات اسلام است؛ به چه دلیل در اکثر بلاد اسلامی انتخابات به معنای دقیق کلمه پیاده نمی شود؟

جواب: با این که رسول خدا(ص) به اعتقاد ما معصوم از خطا و گناه بوده اند، با این حال خداوند خطاب به آن حضرت می‎فرماید: (و شاورهم فی الامر) ؛سوره آل عمران (3)، آیه 159. "در امور با آنان مشورت کن". و آن حضرت در مسائل اساسی خطاب به مردم می‎فرمودند: "اشیروا علی".مغازی، ج 1، ص 48.

ناوبری کتاب