صفحه ۳۴۷

و در این رابطه پیامبران الهی فرستاده شدند تا هدف اصلی خلقت و راه زندگی و رسیدن او را به اهداف عالیه و عالم بقاء گوشزد نمایند، و بر این اساس توحید و نبوت و معاد سه رکن هر دین آسمانی شمرده شده اند.

3 - در رابطه با تکمیل هدایت انسان ها و سلامت محیط و جو زندگی آنان از آلودگی ها، خداوند کریم امر به معروف و نهی از منکر را بر همه انسان ها بدون استثنا واجب فرموده است. و چون امر و نهی دیگران یک نحو دخالت در کار آنان محسوب است و بسا گفته شود برخلاف آزادی و استقلال آنان می‎باشد، بر این اساس خداوند که مالک وجود ماست و حق فرمان نسبت به همه دارد، به عنوان مقدمه و زمینه این فریضه الهی همه افراد جامعه را از زن و مرد نسبت به یکدیگر ولی و صاحب اختیار قرار داده؛ ولی نه به طور کلی بلکه در شعاع انجام این فریضه الهی.

باز می‎خوانیم: (و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) ؛سوره توبه (9)، آیه 71. "همه مردان مؤمن و همه زنان مؤمن ولی یکدیگرند تا به نیکی ها امر و از زشتی ها نهی نمایند". این آیه شامل همه مردان و همه زنان مؤمن از طبقات مختلف اجتماعی می‎باشد، و برای اهمیت مسأله از زن ها صراحتا نام برده است؛ و بالاخره چون هدف از امر به معروف و نهی از منکر اصلاح جامعه و پاک کردن محیط خانواده و جامعه از آلودگی ها می‎باشد خداوند آن را بر عهده همه افراد جامعه، چه زن و چه مرد قرار داده است.

4 - از مطالب گذشته چند نتیجه می‎گیریم:

الف - همه انسان ها از زن و مرد - برحسب خلقت - در گفتار و نوشتار و کردار آزادند و هیچ کس بر دیگری سلطه و قیمومت و حق فرمان ندارد مگر خداوند که مالک اوست، و یا هرکس که خدا به او چنین حقی داده، و یا خود انسان - طبق قرارداد دو جانبه - حکومت او را بپذیرد؛ و طبق قانون اساسی ما، زیربنای حکومت آرای

ناوبری کتاب