صفحه ۳۴۳

معارف دینی و شیعی است که باید به دور از مراکز قدرت های حاکمه و مستقل و غیر وابسته به آن ها بوده تا بتواند در مقابل بدعت ها و اعمال نامشروع آنان مخالفت و احقاق حق نماید؛ و این ملاک در همه اعصار وجود دارد.

ثالثا: اخباری که دلالت بر وجوب خمس دارد از سوی حضرت امام کاظم (ع) و ائمه بعد از آن حضرت به طور مستفیض بلکه متواتر نقل گردیده است؛ ولی اخبار تحلیل، جملگی از حضرت امام باقر(ع) نقل شده است. البته صحیحه علی بن مهزیار در مورد تحلیل از امام علی النقی (ع) است؛ ولی تحلیل در آن روایت مربوط به خصوص کسی است که عاجز از پرداخت خمس می‎باشد. و روایت اسحاق بن یعقوب نیز که از امام عصر (عج) نقل شده اعلام الوری، ص 452. و برای اثبات تحلیل به آن نیز استناد گردیده است علاوه بر ضعف سندی که به خاطر اسحاق بن یعقوب - که توثیق نشده - دارد از نظر دلالت نیز به گونه ای ظهور در وجوب خمس دارد. این روایت به لحاظ این که پاسخ برخی از سؤال هایی است که در آن ذکر نشده مجمل و مبهم می‎باشد و ممکن است تحلیل خمس وارد در آن، به خصوص با توجه به تعلیلی که برای آن به "طیب ولادت" شده است، مربوط به خمس کنیزان اسیر و غنائم جنگی باشد که شیعیان در راه ازدواج مصرف می‎کرده اند.وسائل الشیعة، ج 9، ص 544، باب 4، ح 3 - 5.

برای تفصیل بیشتر این بحث می‎توانید به "کتاب الخمس" این جانب، صفحه 212 و 395 و دیگر کتب مفصله در این زمینه مراجعه نمایید.

اهل سنت و خمس

(سؤال) الف - آیا دولت و حکومت اسلامی که مالیات می‎گیرد نباید خود حق فقهای اسلامی را از بودجه دولت بپردازد؟

ب - چرا اهل سنت خمس مصطلح را پرداخت نمی کنند؟

ناوبری کتاب