صفحه ۳۳۹

اسلامی در ملا عام تردد نکنند و یا احیانا تردد آنان بدون حجاب مستلزم مفاسدی برای جامعه اسلامی باشد و به عفت عمومی ضربه بزند، دخالت حاکمیت در حد ضرورت جایز است.

قیمت گذاری توسط حکومت

(سؤال) در چه شرایطی حکومت صالح می‎تواند برای کالاها قیمت تعیین نماید؟

جواب: در شرایط عادی ظاهرا اجبار مالک بر فروش کالاها با قیمت معین جایز نیست؛ ولی در شرایط بحرانی و یا زمانی که کالایی کم باشد یا انحصارهای خارجی و یا سرمایه داران داخلی موجب کمیاب شدن آن و بازار سیاه و اجحاف و فشار و حرج بر عامه مردم شوند و راهی جز تعیین قیمت نباشد، دخالت حکومت صالح در تعیین قیمت ها در حد ضرورت و رفع فشار و حرج اشکالی ندارد؛ و تشخیص آن با کارشناسان متعهد است.

جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی

(سؤال) در بعضی نوشته های جناب عالی آمده است که اسلام با خشونت و خونریزی مخالف است و حتی همان جهاد ابتدایی هم در حقیقت جهاد دفاعی بوده و جنگ های پیامبر اسلام (ص) همگی دفاعی بوده است؛ یعنی پس از تهاجم کفار و مشرکین، پیامبر(ص) دستور دفاع را صادر می‎فرمودند. اما از بعضی آیات قرآن خلاف این معنا استفاده می‎شود؛ مثلا در آیه 191 سوره بقره آمده است: (واقتلوهم حیث ثقفتموهم) ؛ "کفار را هر کجا پیدا کردید به قتل برسانید". و در آیه 193 همین سوره آمده: (و قاتلوهم حتی لاتکون فتنة ) ؛ "کفار را بکشید تا فتنه ای در زمین نباشد". و ظاهر این دو آیه دستور اعمال خشونت و نیز جهاد ابتدایی با کفار می‎باشد؟

جواب: اولا: مقصود از جهاد دفاعی، دفاع از توحید و عدالت و جلوگیری از ستم است؛ و در تمام جنگ های پیامبر(ص) اصول فوق مورد تهاجم مشرکین و کفار محارب قرار گرفته بود و برای دفاع از این اصول و نیز به خاطر مردم مستضعفی که گرفتار

ناوبری کتاب