صفحه ۳۲۹

قیامت در امر هدایت و سعادت خود به آن نیاز دارد، در کتاب و سنت وجود دارد. کتاب و سنت دو گنجی هستند پایان ناپذیر، لکن استخراج و استنباط مطالب مورد نیاز از آن ها نیاز به آگاهی خاص و ذوقی نورانی دارد تا مکتب اسلامی در مقایسه با سایر مکاتب در جایگاهی رفیع قرار گیرد و سایر مکاتب بر آن چیره نشوند.

معنای نواندیشی دینی، نواندیشی در فهم حقایق کتاب و سنت مطابق با اصول و موازین منطقی مورد قبول است. تفاوت فهم افراد از دین قابل انکار نمی باشد، بدیهی است فهم کسانی از دین که در هزار سال پیش زندگی می‎کرده اند با فهم کسانی که امروز زندگی می‎کنند تفاوت خواهد داشت.

مراتب ظلم

(سؤال) همان طور که در منابع اسلامی مذکور است، ظلم سه مرتبه دارد: ظلم در حق النفس، ظلم در حق الناس و ظلم در حق خالق. در این بین آنچه کمتر اهمیت دارد ظلم بر نفس است، و آنچه بسیار اهمیت دارد، ظلم به ناس است. این اهمیت بر طبق روایات و سنت اهل بیت (ع) نیز به عینه استنباط می‎شود؛ مثلا قیام حضرت امام حسین (ع) طبق فرمایش صریح ایشان برای امر به معروف و نهی از منکر و برای احقاق حق الله مبنی بر حاکمیت حق و حق الناس بود. همچنین در روایتی دیگر، تظلم خواهی یک زن از مولا علی (ع) در اثر ظلم همسرش، به عینه دفاع از حق الناس است، و نمونه های دیگر که حضرت عالی بهتر می‎دانید.

حال چگونه است که در جمهوری اسلامی که برای احقاق حق و برپایی حکومت عدل گستر برپا شد این مسأله با این وضوح نقض گردیده و حکومت با تمام توان، سعی در ممانعت از ظلم به حق الناس را دارد، و متعرض مجالس خصوصی و آزار و اذیت به جوانان و پسران به خاطر اندکی مو یا طرز پوشش و رفتار می‎شود؛ ولی در مقابل حیف و میل بیت المال، رانت خواری و ارتشأ که از مظاهر ظلم به حق الناس است غافل است، یا در مورد نصیحت ائمه مسلمین و گفتن کلمه حق در پیشگاه حاکم، مسلمانان اصیل و دلسوز باید دچار رنج و زحمت شوند...؟!

جواب: در قرآن کریم سوره توبه آیه 71 می‎خوانیم: (و المؤمنون و المؤمنات

ناوبری کتاب