صفحه ۳۲۶

و تقویت و نظارت مردمی از خارج نظام می‎باشد و راه آن تشکیل احزاب سیاسی مردمی و مطبوعات آزاد است.

مبارزه حکومت با فحشا

(سؤال) در زمان امروز که فقر و نداری گریبان ملت ما را گرفته به حدی که فحشا و جنایت در درون کشور دین و ناموس آن ها را مورد هدف قرار داده و دختران و زنان شوهردار ایرانی را در کشورهای عربی به تن فروشی می‎کشاند، آیا حکومت ایران مجاز است که از مال مردم ایران به نام کمک به دیگر ملت ها و گروه ها، چه انقلابی و غیر آن، ببخشد؟

جواب: این وظیفه مهم حاکمیت است که چاره ای بیندیشد و امکانات ازدواج و ایجاد شغل مناسب برای دختران و زنان مورد سؤال را فراهم آورد. و وظیفه افراد متمکن است که به جای مخارج زاید و تشریفات و تجملاتی که احیانا اسراف می‎باشد، با تشریک مساعی جمعی، به فکر نجات دختران و زنانی باشند که به خاطر فقر، به فساد و فحشا و تن فروشی در داخل و خارج کشور گرفتار می‎شوند؛ در غیر این صورت بدانند در دادگاه عدل الهی جوابی نخواهند داشت.

مبارزه با ظلم

(سؤال) این که شما می‎فرمایید: انسان در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید تشخیص دهد سخنش تأثیری در ظالم دارد یا نه، باید گفت اولا: اگر سخن حق در ظالم تأثیر داشت که او ظالم نمی شود. و ثانیا: افراد غیر معصوم چگونه می‎توانند درک درستی از موضوعات داشته باشند تا بتوانند به وظیفه دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم بپردازند؟

جواب: انسان با مشورت با افراد خبیر و امین می‎تواند بسیاری از امور مجهول و یا مشکوک خود را روشن و مبین نماید، واگر امری برای او روشن نشد نباید کورکورانه اقدام کند. مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم نیز باید مطابق اصول منطقی و روش عقلایی باشد. دفاع از مظلوم مراتبی دارد، و اگر انسان نمی تواند به کلی ظلم را از مظلوم دفع

ناوبری کتاب