صفحه ۳۲۵

بعثت پیامبران و آزادی

(سؤال) یکی از فلسفه های بعثت انبیا آزادی انسان ها و رهایی آنان از قید اسارت است. قرآن می‎فرماید: (یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم) ؛سوره اعراف (7)، آیه 157. "از آنان سنگینی ها و غل ها [عقاید و عادات جاهلیت ] را که بر آنان مسلط بود بر می‎دارد". و احکام مشقت باری که از روی جهل و نادانی چون زنجیر بر گردن خود نهاده بودند همه را زایل می‎کند. چگونه می‎توان این قانون فراموش شده الهی را در جامعه اسلامی پیاده کرد؟

جواب: اگر ما کلیت اسلام و ارزش های متعالی آن را به شکل صحیح و متناسب با زمان درک نموده و آن را با صداقت و خلوص ترویج و عمل نمودیم، و متناسب با زمان و فرهنگ جامعه آنان را متوجه مزایا و ارزش های اسلامی کردیم، و از آن استفاده ابزاری برای کسب قدرت و ادامه حاکمیت خود ننمودیم، موفق خواهیم شد که هدف بعثت انبیای الهی را عملی سازیم و جامعه را از اوهام و خرافات و استبدادها و جهالت ها و انحرافات آزاد نماییم.

کنترل قدرت

(سؤال) قدرت برهنه را چگونه ارزیابی می‎کنید؟ و برای این که در جوامع اسلامی این پدیده رشد نکند چه باید کرد؟

جواب: گویا مقصود از قدرت برهنه همان قدرت بدون قید و مانع می‎باشد؛ انسان های غیر معصوم هرچند صالح و عادل باشند ولی از خطا و اشتباه مصون نیستند، به علاوه حواشی آنان ممکن است از قدرت آنان سوء استفاده نمایند. پس طبعا هر کجا قدرت بدون حد و مرز و نظارت مردم باشد، لازمه آن استبداد و تضییع حقوق برخی از مردم خواهد بود؛ و تنها مانع آن محدود نمودن قدرت به وسیله قانون

ناوبری کتاب