صفحه ۳۲۳

تعهداتت خیانت نکن و آن ها را نشکن، و دشمنت را فریب مده [ که پیمان شکنی جرأت بر خداوند است ] و بر خدا جرأت نمی کند مگر شخص نادان شقاوت مند. و خداوند پیمان و عهدش را امن و آسایشی که از روی رحمت خود بین بندگان گسترده، قرار داده است، و آن را حریم و پناهگاهی قرار داده که مردم در جوار آن زیست کرده و پناه ببرند؛ پس به هیچ وجه فریب کاری و ظاهر سازی و دغل کاری روا نخواهد بود...".

و بالاخره اطلاق آیات و روایات عقد و عهد و پیمان شامل تعهدات مسلمین با کفار نیز می‎شود. و قرار، گذرنامه، ویزا و پناهندگی و پناه دادن و پذیرش سفیر و کاردار و سایر مقررات بین المللی همه از مصادیق بارز عهد و پیمان است. زندگی انسان، زندگی اجتماعی است و ثبات آن توقف بر رعایت مقررات اجتماعی و روابط بین المللی دارد؛ حرمت جان و مال انسان ها امری است عقلایی مگر در مواردی که خود آنان در اثر طغیان و تهاجم احترام جان و مال خود را از بین ببرند. به علاوه در عصر ما که عصر روابط است، حفظ آبروی اسلام و مسلمین بر رعایت مقررات و امانت و حفظ حرمت ها توقف دارد.

حدیث اول در کتاب "عوالی اللئالی، ج 1، ص 381» به نقل از پیامبراکرم (ص) آمده است، ولی "مسند احمد حنبل، ج 1، ص 379» از عبدالله بن مسعود که از صحابه است چیزی نقل می‎کند بدین عبارت: "فما رأی المسلمون حسنا فهو عندالله حسن، و ما رأوا سیئا فهو عندالله سیی"؛ "آنچه را مردم مسلمان خوب دیدند نزد خداوند نیز خوب است، و آنچه را بد دیدند نزد خداوند نیز بد است". و ظاهر کلام این است که کلام خود ابن مسعود باشد و حجت بودن آن ثابت نیست. بلی اگر همه مسلمین بر چیزی اتفاق داشته باشند به گونه ای که کشف کند آن را از معصومین (ع) تلقی کرده اند، طبعا حجت خواهد بود.

و حدیث دوم به چند نحو نقل شده، از جمله در "سنن ابی داود، ج 2، ص 151» عن رسول الله (ص): "ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو کلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئا بغیر

ناوبری کتاب