صفحه ۳۲۱

جمهوری اسلامی و منشور ملل متحد

(سؤال) اگر جمهوری اسلامی منشور سازمان ملل متحد را امضا کرده باشد و در آن حق مالکیت دیگر کشورها و دولت ها را پذیرفته باشد، از نظر شرع مقدس و سیره پیامبر اسلام (ص) و قانون حکومت داری مولای ما حضرت علی (ع) آیا می‎تواند حتی به نام پیشرفت مسلمین در امور داخلی آن ها دخالت نماید، و اگر دخالت کرد آیا این پیمان شکنی نیست ؟

جواب: هر قراردادی که در جهت مصالح ملی و دینی ملت با سایر دول منعقد شود، و از جمله عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها، باید محترم باشد و به آن عمل شود.

روابط کشور اسلامی با سایر کشورها

(سؤال) مستدعی است نظر مبارک را پیرامون برخی مسائل روز که در زمینه روابط بین المللی جهان اسلام مطرح می‎گردد، ارائه بفرمایید:

1 - آنچه امروزه به عنوان ویزا، گذرنامه، دعوت نامه از طرف دولت جهت افراد غیر مسلمان صادر می‎شود از لحاظ حقوق اسلامی آیا حکم امان نامه دارد و حکومت اسلامی و آحاد مسلمان باید به توابع و لوازم پذیرفتن آن (حفظ مال و جان و سایر حقوق اساسی انسانی) شرعا پایبند و ملتزم باشند؟

2 - افراد مسلمان که ویزای کشورهای غیر مسلمان را اخذ می‎نمایند تا مدتی را در آن کشور باشند، و نیز افرادی که به دلایلی تابعیت کشوری را برمی گزینند آیا باید به تمامی مقررات آن کشور (به شرطی که در تضاد روشن با اصول و ضروریات اسلام نباشند) احترام گذارده و بدان پایبند باشند؟ و اگر فرد مسلمان در آن بلاد جرایم مالی مرتکب شد شرعا ضمان دارد یا این که چنانچه جرم نسبت به غیر مسلمان واقع شده باشد شرعا ضمانتی ندارد، ولو این که فرضا حکومت آن کشور هم بازخواست ننماید؟

3 - تعهداتی که در زمینه مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی از طرف حکومت یا اشخاص

ناوبری کتاب