صفحه ۳۱۶

متخصص عاقل متدین و پرکار به اندازه کفایت و نیاز اقدام کردند طبعا از عهده دیگران ساقط می‎شود، و آنان متصدی کارهای دیگر می‎شوند. تعدد احزاب هم خوب بلکه لازم است؛ زیرا با رقابت های عاقلانه و منطقی و تضارب افکار مختلف طرح ها پخته تر و ملت نیز دلگرم تر و فعال تر می‎شوند.

و بر همه مسئولین متعهد و آگاه کشور است که راه را برای تشکل و تحزب های صحیح باز گذارند، بلکه تشویق نمایند؛ که این خود موجب تقویت مسئولین در رسیدن به اهداف خدایی آنان می‎باشد. و جلوگیری از آن و سلب آزادی های مشروع از افراد - علاوه بر این که گناه و تجاوز به حقوق طبیعی مردم می‎باشد - موجب دلسردی و بی تفاوتی آنان و جدایی ملت از حکومت و مسئولین می‎گردد؛ و حکومتی که متکی به قلوب ملت خود نباشد قهرا در روابط بین الملل مورد فشار قرار می‎گیرد.

و کلمه حزب واژه غربی وارداتی نیست، بلکه کلمه اسلامی و قرآنی است: (فان حزب الله هم الغالبون) ؛سوره مائده (5)، آیه 56. "همانا حزب خدا پیروز است". (ألا ان حزب الله هم المفلحون) ؛سوره مجادله (58)، آیه 22. "همانا حزب خدا رستگار است". و چقدر هماهنگ است این با آیه 104 سوره آل عمران: (ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون) ؛ "و باید از بین شما گروهی باشند که مردم را به خیر و نیکی دعوت کرده و امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و این گروه همانا رستگارند". و حزب الله واقعی وقتی تحقق می‎یابد که افرادی با فکر و ایده صحیح و برنامه جامع مناسب با شرایط زمان و مکان و مطابق با دین و عقل و منطق هماهنگ شوند و به تدریج رشد پیدا کنند، نه این که با تحریکاتی آنی و خلق الساعه جمع شوند و پس از ساعتی هیاهو و شعار غیب شوند.

احزاب خوب و قوی و ریشه دار می‎توانند انتخابات عمومی کشور را در مراحل مختلف به نفع اسلام و ملت و کشور انجام دهند و دولت خوب و متعهد و مقتدر روی

ناوبری کتاب