صفحه ۳۰۷

بنابراین لازم است به اجتماعاتی که اهل خیر و صلاح باشند و هدفی جز انجام وظایف اجتماعی ندارند بپیوندند؛ ولی در انتخاب مورد، زیاد دقت کنید و مواظب باشید وجه المصالحه امیال و خواسته های مقام پرستان نشوید.

در این زمینه می‎توانید به جواب استفتایی که راجع به احزاب از این جانب شده بود، مراجعه فرمایید.دیدگاهها، ج 1، ص 593.

تعارض بین نظر فقهی شورای نگهبان با سایر فقها

(سؤال) با توجه به این که کلیه قوانین ایران باید علی الاصول حسب اصل چهار قانون اساسی براساس موازین اسلامی باشند و شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام تشکیل شده است، علی الظاهر کلیه قوانین، خصوصا قوانینی که به تأیید شورای نگهبان رسیده، منطبق با احکام اسلامی است. از طرفی در منبع اصلی احکام اسلامی، یعنی قرآن، تعداد آیات الاحکام مشخص است و بسیاری از قوانین از دیگر منابع اسلامی، از جمله احادیث و روایات و فتاوا، استخراج شده است. حال پرسش این است:

1 - استخراج احادیث و روایات و نیز به کار بردن فتاوای معتبر، که قاعدتا بر عهده شورای نگهبان است، وظیفه ای است مشکل. این شورا براساس کدام رویه منطقی و با کدام استدلال فقهی به اجماع قطعی در پذیرش حدیث و روایت و فتوای صحیح می‎رسند، و وظیفه افراد دیگری که با مطالعات مستقل و با تکیه بر عقل فقهی نظر دیگری در مقابل نظریه پذیرفته شده دارند، از باب شرعی - نه قانونی - چیست ؟

2 - بعضی از قوانین که به وسیله شورای نگهبان با احکام اسلامی تطبیق داده شده است و در آیات الاحکام نص خاصی در آن موضوع وجود ندارد در عمل مواجه با اشکال می‎گردد و اصرار بر اجرای این نوع قوانین به صرف تصویب، به اعتبار حکم شرعی، چه وظیفه ای را برای کسانی که نظریات فقهی دیگری را پذیرفته اند به وجود می‎آورد؟

ناوبری کتاب