صفحه ۲۹۷

اختیارات و وظایف ولی فقیه نسبت به سال های قبل تغییر کرده و از دخالت تامه ولی فقیه به نظارت عدول کرده اید. آیا چنین است ؟

2 - آیا به طور کلی نظر شما پیرامون ولی فقیه (از هر نظر) با آنچه سال ها قبل در کتاب "دراسات" خود نوشته اید، فرق کرده است ؟

جواب: آنچه من در کتاب "دراسات" ثابت کرده ام انتخابی بودن ولایت فقیه است در مقابل نظریه دیگران که آن را به نحو انتصاب از ناحیه امام معصوم (ع) می‎دانند. مطابق نظریه این جانب مردم شرعا این حق و اختیار را دارند که برای اداره کشورشان مطابق قوانین و ارزش های دینی کسی را که فقیه و اسلام شناس و مدیر و مدبر است انتخاب نمایند و در عین حال، حق انتقاد و تذکر به او را هم دارا می‎باشند. من در نوشته هاو مصاحبه های سال های اخیر این حق مردم را تبیین کرده و آنچه را در "دراسات" به طور اجمال گفته بودم، روشن تر بیان کردم؛ و گفته ام: مردم حق دارند فقیه واجد شرایط را که در فقه تخصص دارد به مدت محدودی به عنوان نظارت بر قوانین رایج کشور انتخاب نمایند. در حقیقت اساس کار در دست مردم است و آنان اگر صلاح دانستند می‎توانند شرایط و محدودیت هایی از هر نظر را برای منتخب خود مقرر نمایند. بنابراین نظریات اخیر این جانب، عدول مبنایی از نظر قبلی نیست، بلکه در حقیقت رفع اجمال و روشن بیان نمودن نظر سابق است که همان انتخاب حاکمیت اسلامی توسط مردم می‎باشد. آری، در شکل حکومت، در کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" نظریه تمرکز قوا را تقویت کردم؛ ولی در نظریات اخیر بر این نکته تأکید کرده ام که شکل حکومت و تفکیک قوا و تحدید زمانی و موردی قدرت بر عهده مردم است که بر اساس نیاز و خاستگاه هر عصر تعیین می‎کنند.

ولایت فقیه و روحانیت

(سؤال) شما درصدد بر آمده اید ولایت فقیهی را تبیین کنید که بیشتر جنبه نظارتی دارد و دائره اختیارات او محدود است. با توجه به شیوه های اداره امور در کشورهای

ناوبری کتاب