صفحه ۲۹۶

ولایت است در مورد امام معصوم (ع) منصوص است از طرف پیامبر(ص)، ولی در مورد عالمان دینی واجد شرایط نمی تواند منصوص باشد، بلکه محول به انتخاب مردم شده است. پس فقیهی که واجد شرایط دینی، علمی و تقوایی باشد و مردم او را برای اجرا یا نظارت بر اجرای قوانین دین انتخاب کردند حق دارد ولایت بر اجرا یا نظارت بر اجرای قوانین را اعمال کند و محدوده زمان آن نیز بستگی به نظر و انتخاب مردم دارد. چنین نیست که آنان به طور مطلق و مادام العمر بر مردم ولایت داشته باشند.

تفصیل این بحث را می‎توانید در دو کتاب این جانب: "ولایة الفقیه" و "دیدگاهها" که در سایت نیز می‎باشد ملاحظه نمایید.

ولایت فقیه و توسعه معنای بغی

(سؤال) آیا بین قول به ولایت سیاسی فقیه در حوزه امور عمومی و قول به توسعه بغی به زمان غیبت تلازم است ؟ چرا؟

جواب: با توجه به عدم انحصار حکومت صالح به زمان معصوم (ع) و اطلاق آیه شریفه مربوط به "بغی"، اگر فقیه در زمان غیبت، واجد شرایط ولایت سیاسی باشد و انتخاب واقعی او توسط مردم محقق شود، راهی جز توسعه احکام بغی به زمان غیبت وجود ندارد. و بر فرض عدم تشکیل حکومت صالح در زمان غیبت، اطلاق آیه شریفه یادشده اقتضا می‎کند که اگر گروهی از مؤمنین بر گروه دیگر تجاوز و بغی نمود وظیفه سایر مردم دخالت کردن و جلوگیری از تجاوز و بغی می‎باشد. همان گونه که لازمه اطلاق آیه این است که اگر حکومتی بر بخشی یا همه مردم خود یا غیر آنان دست به تجاوز و تعدی و تضییع حقوق آنان زد وظیفه دیگران دفع تجاوز و ظلم از مظلومین می‎باشد.

ولایت فقیه یا نظارت فقیه

(سؤال) 1 - بعضا در برخی نوشته ها دیده می‎شود که نظر شما در مورد

ناوبری کتاب