صفحه ۲۹۵

مگر می‎شود یک نفر را کشف کرد؟ و از کجا صحت این کشف و صدق کشف کنندگان مشخص می‎شود؟

جواب: اجمالا حکومت برای بشر امری ضروری است، و مردم باید حاکم را انتخاب نمایند و او باید در برابر مردم مسئول و پاسخ گو باشد و حق ندارد از قوانین و مقرراتی که در بیعت مردم با او به آن ها متعهد شده است تخلف نماید. منتهی الامر مردم در مقام انتخاب باید شخص واجد شرایط را انتخاب نمایند؛ و به حکم عقل، شخص عالم و عادل و توانا و مدیر و مدبر بر غیر این ها مقدم است. و غیر از معصومین (ع) هیچ کس از طرف خداوند نصب نشده است تا او راکشف نمایند. و ولایت مطلقه را در بازنگری اضافه کردند که بسیاری - از جمله این جانب - به آن رأی ندادند و تفسیری که از آن می‎شود برخلاف عقل و سایر اصول قانون اساسی است.

نحوه نیابت عالمان دینی

(سؤال) در مورد موضوع نایب بر حق بودن امام عصر (عج) آیا آقا امام زمان این نیابت را خود تأیید نموده یا این که این هم انتصاب است ؟ من سال هاست در این افکارم که این ولایت به حق بوده یا...؟ اگر به حق است آیا شما که به تمام امور دینی واقفید منبع معتبری سراغ دارید؟ آیا خود امام عصر از این ولایت مطلق بودن راضی هستند. آیا ولایت مطلق فقط مخصوص به معصومین (ع) نیست ؟ مگر حکم ولی، نافذ در جان و مال بنده نیست ؟ پس چطور کسی که معصوم نیست و اشتباه در او امکان دارد می‎تواند ولی بر ما باشد؟

جواب: مسأله نیابت عالمان دینی از امام زمان (عج) مجال وسیع تری می‎طلبد ولی در این جا به اختصار گفته می‎شود: نیابت فردی خاص از طرف امام زمان (عج) در زمان غیبت کبرا مطرح نیست تا گفته شود: آیا امام زمان کسی را نصب کرده است یا نه ؟ بلکه مقصود نیابت عامه است، به این معنا که وظایفی که آن حضرت دارند، در زمان غیبت باید عالمان دینی واجد شرایط انجام دهند و یکی از آن وظایف ارشاد مردم به دین و اعمال حاکمیت اسلامی در جامعه می‎باشد؛ منتها اعمال حاکمیت که همان

ناوبری کتاب