صفحه ۲۸۶

نظر سیاسی و فکری این مسأله را چگونه ارزیابی می‎کنید؟

جواب: هدف از ولایت فقیه - که کارشناس مسائل اسلامی است - تنفیذ قوانین اسلامی و اداره امور مسلمین براساس احکام اسلامی است، یا به تصدی خود فقیه اگر خودش متصدی اجرا است، و یا به نظارت او بر اجرای قوانین اسلامی در صورتی که متصدی اجرا غیر فقیه باشد. و در حقیقت ولایت فقیه به معنای ولایت فقه یعنی احکام خدا بر رفتار انسان ها و تحقق عدالت است.

و بالاخره اسلامیت نظام ایجاب می‎کند که فقیه عادل که متخصص و کارشناس مسائل اسلامی است بر روند اداره کشور اشراف داشته باشد تا مبادا از موازین اسلامی تخلف شود. خداوند در قرآن کریم می‎فرماید: (ان الحکم الا لله ) ؛سوره انعام (6)، آیه 57. "حکم مخصوص خداوند است". و در صورت مشاهده تخلف این حق را دارد که به شیوه های مورد قبول دین مانع آن شود.

فقیه از خود پیامبراکرم (ص) که بالاتر نیست و خداوند خطاب به آن حضرت فرموده است: (و ان احکم بینهم بما انزل الله ) ؛سوره مائده (5)، آیه 49. "بین مردم به آنچه خدا نازل کرده است حکم فرما". باید توجه داشت که عقل و نقل اجازه نمی دهند اظهار نظر در جرئیات پیچیده امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، و روابط بین الملل جهان امروز به فردی که تنها تخصص فقهی دارد واگذار شود. و به فرموده مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ محمد حسین اصفهانی - اعلی الله مقامه - در "حاشیه مکاسب": "این قبیل امور باید به کسانی که در این امور بصیرت دارند ارجاع شود، و فقیه به عنوان فقیه در استنباط احکام خدا اهل نظر است نه در اموری که مربوط به نظم بلاد و حفظ سرحدات و دفاع و جهاد می‎باشد، پس وجهی نیست برای ارجاع این امور به فقیه".حاشیة المکاسب، ج 2، ص 390.

ناوبری کتاب