صفحه ۲۸۲

روش حکومت پیامبر6 و امیر المؤمنین 7

(سؤال) اگر ممکن است چند جمله در مورد ویژگی ها و روش حکومت داری پیامبر اکرم (ص) و حضرت امیرالمؤمنین (ع) مرقوم فرمایید.

جواب: به طور خیلی فشرده باید گفت: "حکومت در نظر آن بزرگواران وسیله بود نه هدف"، آنان خود و حکومت ساده و بدون تشریفات ظاهری خود را برای پیاده شدن ارزش های اسلامی و تربیت صحیح انسان ها و اقامه قسط و عدل در جامعه می‎خواستند، نه این که اسلام را برای تقویت حاکمیت و قدرت خود بخواهند، آن گونه که در روش خلفای غاصب دیده شد. همین نگرش به ارزش های اسلامی، فلسفه و علت اساسی همه فعالیت ها و برخوردهای آن بزرگواران با دوست و دشمن بود؛ و براساس همین نگرش، آنان در مقام تزاحم و تعارض بین قدرت و حکومت خود و ارزش های اسلامی، قدرت را فدای ارزش ها می‎کردند. رمز الگو ماندن حکومت ساده پیامبراکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) برای همیشه تاریخ و همه زمان ها و مکان ها در همین نکته مهم نهفته است.

جهت اطلاع بیشتر به کتاب این جانب "دراسات فی ولایة الفقیه" جلد 2، صفحه 783 یا ترجمه آن به نام "مبانی فقهی حکومت اسلامی" مراجعه نمایید.

حضرت علی 7 میزان عدالت

(سؤال) آیا حضرت علی (ع) حکومت را بر پایه اصل عدالت و مساواتی که عقل سلیمش در آن زمان به آن حکم می‎کرد برقرار کرد، یا براساس دستورات تفسیر شده الهی ؟ مثلا در خصوص احکام حقوقی و قضایی، آیا عادلانه بودنش را از دین استخراج می‎کرد یا با عقل

ناوبری کتاب