صفحه ۲۷۹

فقهی آنان می‎باشد، جز در سده اخیر سابقه ندارد و تنها یک عنوان اعتباری است؛ و معنای حقیقی آن که در اطلاق بر معصومین (ع) مراد است نسبت به فقها منظور نمی باشد؛ و ای کاش مانند این تعابیر از موضوع له و معنای حقیقی خود خارج نمی شد و استعمال آن ها منضبط می‎بود.

خرید اراضی عراق توسط یهود

(سؤال) اخیرا در کشور عراق قوای خارجی هم پیمان اجازه داده اند که یهود در منطقه حله زمین های مسلمان ها را به قیمت های گران خریداری نمایند؛ و این کار بخشی از نقشه های صهیونیست می‎باشد. با این حال آیا فروش زمین به یهود جایز است یا نه ؟

جواب: هدف قدیم و جدید صهیونیست ها اشغال زمین های مسلمین از نیل تا فرات و تشکیل دولت بزرگ یهود در آن ها می‎باشد. آنان به عنوان مقدمه و برای تحقق این هدف، اقدام به خرید و تملک اراضی مسلمان ها می‎کنند، هرچند با قیمت گران باشد. در گذشته نیز قبل از اشغال فلسطین، همین کار را انجام دادند و زمین های مسلمان ها را با قیمت های گران خریداری نمودند.

بنابراین بر برادران و خواهران عراقی واجب است متوجه این نقشه استعماری باشند و از فروش زمین های خود به یهود هرچند با واسطه، خودداری نمایند.

و بر فرض این که کسی متدین به اسلام هم نباشد، حداقل، آزاد مرد و با غیرت باشد و راضی نشود خود را مستحق لعن نسل های آینده قرار دهد.

ناوبری کتاب