صفحه ۲۷۷

چیست ؟ و چگونه می‎توان او را از بین کسانی که چه بسا ادعا می‎کنند که همان یمانی موعود است بشناسیم ؟ در صورتی که می‎دانیم پرچم یمانی یکی از پرچم هایی است که قبل از ظهور آن حضرت بر پا داشته می‎شود و چه بسا همزمان با پرچمی باشد که متعلق به خود آن حضرت است ؟

جواب: در بعضی روایات منقول از امام صادق (ع) قیام یمانی قبل از ظهور حضرت از علائم قطعی ظهور شمرده شده است.همان، ج 52، ص 203 و 204. و لکن در بعضی روایات دیگر آمده است که علائم قطعی و حتمی آن عبارت است از:

قیام سفیانی، فرو رفتن زمین بیداء، کشتن نفس زکیه و ندای آسمانی.همان؛ و ر.ک : الغیبة، النعمانی، ص 176. مطابق این دسته از روایات، قیام یمانی از علائم حتمی ظهور نمی باشد؛ و ممکن است مقصود از آن در روایات دسته اول، قیام مردی صالح در یمن باشد که توسط او حکومتی صالح تأسیس می‎شود که زمینه ظهور حضرت مهدی (عج) و تأسیس حکومت صالح جهانی را فراهم می‎نماید. روی این فرض، هر کسی نمی تواند ادعا کند که او شخص یمانی موعود می‎باشد.

سابقه استعمال کلمه روحانی

(سؤال) در آیین مسیحیت رهبران مذهبی را به عنوان طبقه روحانیت می‎شناسد. به نظر می‎رسد که اطلاق روحانیت به فقیه یا رهبر مذهبی به خاطر باور پیروان این آیین به روح القدس است که می‎تواند در کالبد هر انسان پاک و معتقدی حلول کند و کارهای خارق العاده را انجام دهد؛ ولی تا آن جا که من به عنوان یک مسلمان شنیده ام در دین اسلام، روح در کالبد جسم نهفته است و جدایی بین این دو امکان ندارد. با این نگاه آیا اطلاق طبقه روحانی به رهبران دینی در دین اسلام صحیح است ؟

جواب: در اخبار و روایات وارده از پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) کلمه "روحانی" برای قشر دانشمندان علوم اسلامی به کار نرفته است، بلکه کلماتی نظیر: عالم، علما، فقیه، فقها و مانند این ها به کار رفته است.

ناوبری کتاب