صفحه ۲۷۶

آمده است: جنگ شدیدی بین سفیانی و اصحاب پرچم های سیاه در نزدیکی اصطخر (در حوالی مسجد سلیمان) واقع می‎شود و در بین صاحبان پرچم های سیاه جوانی است از بنی هاشم که در کف دست چپ او خالی است و در پیشاپیش او مردی است از طایفه بنی تمیم که به او شعیب بن صالح گفته می‎شود. سپس صاحبان پرچم های سیاه پیروز شده و سفیانی فرار می‎کند، و در این هنگام مردم آرزوی ظهور مهدی (عج) را می‎کنند و در طلب او بر می‎آیند.کتاب الفتن، ص 192.

این روایت که از طریق اهل سنت نقل شده دلالت نمی کند براین که حادثه مذکور جزء علائم قطعی ظهور آن حضرت است.

حضرت مهدی (عج) و تخریب مساجد

(سؤال) در زبان مردم شایع است که وقتی حضرت مهدی (عج) ظهور می‎نمایند بسیاری از مساجد را ویران می‎کنند و بسیاری از روحانیون را می‎کشند و از جوی های آب، خون جاری می‎گردد! آیا چنین مطالبی درست است ؟

جواب: آنچه در بعضی روایات - که سند صحیح و معتبری ندارند - دیده می‎شود تخریب بعضی از مساجد توسط آن حضرت است. اما کشتن افرادی که در سؤال مطرح شده در هیچ روایتی دیده نشده است، بلی در بعضی از روایات وارد شده که در زمان ظهور آن حضرت گروه های معاند حق و عدالت که با آن حضرت مبارزه می‎کنند، از اقوام و طوایف گوناگون کشته می‎شوند.

برای اطلاع بیشتر می‎توانید به کتاب این جانب "موعود ادیان"، فصل ششم، مراجعه نمایید.

راه شناخت یمانی موعود

(سؤال) نظر شما در مورد شخصیت یمانی موعود و روایات ظهور

ناوبری کتاب