صفحه ۲۷۴

روی الطبری فی تاریخه و ابن الاثیر فی "الکامل": ان الحسین (ع) خطب اصحابه و اصحاب الحر بالبیضة فحمد الله و اثنی علیه ثم قال: "ایها الناس ! ان رسول الله (ص) قال: من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله (ص) یعمل فی عبادالله بالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول کان حقا علی الله أن یدخله مدخله، ألا و أن هولاء قد لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن، و اظهروا الفساد، و عطلوا الحدود، و استأثروا بالفئ، و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و أنا أحق من غیر..."؛تاریخ الطبری، ج 4، ص 304؛ الکامل فی التاریخ، ج 4، ص 48. طبری در تاریخ خود و ابن اثیر در کتاب "کامل" نقل کرده اند که امام حسین (ع) خطاب به اصحاب خود و اصحاب حر در "بیضه"، ضمن حمد و ثنای خداوند فرمود: "ای مردم ! رسول خدا(ص) فرمود: هر کسی سلطان جائری را ببیند که حرام های خدا را حلال می‎کند و عهد او را می‎شکند و با سنت رسول الله (ص) مخالفت می‎نماید، با گناه در بین بندگان خدا و ظلم به آنان حکومت می‎کند، پس با کلمه ای یا کاری بر علیه او، او را نکوهش ننماید بر خداوند حق است که او را در قیامت با همان سلطان ظالم در یک مکان قرار دهد. آگاه باشید اینان (یزید و پیروانش) ملازم پیروی شیطان شده و پیروی خدای رحمان را ترک کرده اند و فساد را آشکار کرده اند و حدود الهی را تعطیل و بیت المال را منحصر به خود نموده اند و حرام خدا را حلال کرده اند و من از هرکس دیگر سزاوارترم برای نکوهش و اعتراض به آنان".

معنای قتیل العبرات

(سؤال) حدیثی که مضمون آن: "من کشته اشکم" به چه معنا است ؟

جواب: "قتیل العبرات"اقبال الاعمال، ج 3، ص 343، اعمال نیمه شعبان. که در برخی از زیارت های حضرت سیدالشهداء(ع) آمده است، یعنی کشته ای که به خاطر او اشک ها فروریخته می‎شود، نه این که هدف از

ناوبری کتاب