صفحه ۲۷۲

جواب: قضیه مورد سؤال را مرحوم علامه مجلسی در "بحارالانوار"بحارالانوار، ج 45، ص 115. و مرحوم بحرانی در کتاب "العوالم"العوالم، ص 373. به شکل مرسل یعنی بدون سند از مسلم جصاص نقل کرده اند، ولی مرحوم حاج شیخ عباس قمی در کتاب "منتهی الامال" می‎گوید: "این خبر را اگرچه علامه مجلسی نقل فرموده، لکن مأخذ نقل آن، "منتخب طریحی" و کتاب "نور العین" است که حال هردو کتاب بر اهل فن حدیث مخفی نیست. و نسبت شکستن سر به جناب زینب (س) و اشعار معروفه نیز بعید است از آن مخدره که عقیله هاشمیین و عالمه غیر معلمه بوده".منتهی الامال، ج 1، ص 393.

در عین حال مرحوم حاج شیخ عباس در کتاب خود "نفس المهموم"نفس المهموم، ص 399. داستان فوق را از مرحوم مجلسی نقل کرده است بدون این که آن را رد نماید. و مرحوم شعرانی در "ترجمه نفس المهموم"ترجمه نفس المهموم، ص 448. به نحوی قضیه فوق را تأیید می‎کنند.

ملاک لعن به دشمنان امام حسین (ع)

(سؤال) آیا از عبارت "اللهم العن العصابة التی جاهدت الحسین..." می‎شود نتیجه گیری کرد که هرکه با ایشان دشمن باشد مورد لعن است، چه اموی باشد یا غیر اموی ؟ و حتی اگر شیعه هم باشد ولی با دشمنان آن حضرت همکاری کرده باشد مورد لعن است ؟ و از امویان هم آیا لعن شامل آن هایی است که دشمنی دارند و شامل امویانی که دشمنی نداشتند نمی شود؟

جواب: هرچند جمله مذکور در سؤال منحصر به کسانی است که به نحوی در جریان کربلا و شهادت حضرت ابا عبدالله (ع) مستقیم و غیر مستقیم دخالت داشته اند، اما مطابق روایتی، حضرت امیر(ع) فرموده اند: هرکسی نسبت به کار قومی رضایت

ناوبری کتاب